W związku z Nadzwyczajnym Walnym Zebraniem Członków można zgłaszać kandydatury na członków zarządu lub kierowników sekcji Nordic Walking FAN Team oraz FAN Tour Team.

TERMIN ZEBRANIA: 12 października 2012, g. 17.45 (I termin), g. 18.00 (II termin)


Zgłoszenie kandydatów można nadsyłać mailem na adres: biuro@fan.org.pl

Informacja powinna zawierać:

  • zdjęcie
  • informacje o kandydacie
  • krótki program

ZGŁOSZONE KANDYDATURY:

  • PREZES ZARZĄDU

Jolanta Ubowska

w Stowarzyszeniu od października 2008

„Należę do sekcji Nordic Walking FAN Team oraz FAN Tour Team. W stowarzyszeniu chcę pełnić funkcję doradczą z uwagi na moje doświadczenie zawodowe. Do tej pory kierowałam sekcją FAN Tour Team oraz odpowiedzialna byłam za przygotowywanie dokumentacji z zebrań zarządu i spotkań. Mam doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi, rozwiązywania trudnych sytuacji oraz rzecznictwa.

W pracy zawodowej mam nienormowany czas pracy co skutkuje np. niespodziewanymi wyjazdami, pracą w godzinach popołudniowych lub wieczornych czy też podczas weekendów – co stwarza pewne problemy z dyspozycyjnością. Mam również spore doświadczenie w organizacji różnego typu imprez (chyba bardziej sprawdzam się w pracach administracyjnych lub planistycznych). Nie mam problemu w nawiązywaniu kontaktów.”

 

  • POZOSTALI KANDYDACI DO ZARZĄDU:

Marcin Spitalniak

w Stowarzyszeniu od października 2005

„Jestem jednym z założycieli Stowarzyszenia, który swoje pomysły związane z propagowaniem sportu i rekreacji ruchowej zaczął realizować wraz z początkiem istnienia organizacji. Do tej pory jestem odpowiedzialny za wiele obszarów działalności organizacji, jak również pomysłodawcą wielu projektów. Po prawie 8 latach na stanowisku Prezesa dla większego rozwoju i profesjonalizacji organizacji postanowiłem zrezygnować z pełnionej funkcji. Nie chcę jednak odchodzić ze Stowarzyszenia i chcę kandydować do Zarządu, ale w innej roli. Dodatkowym powodem rezygnacji jest chęć powołania przez Stowarzyszenie spółki, której celem będzie zdobywanie środków na finansowy wkład własny.

W Stowarzyszeniu chciałbym być odpowiedzialny za pozyskiwanie funduszy, sprawozdawczość i nadzór merytoryczny nad realizowanymi projektami.”

 

 

Maria Kujawa

w Stowarzyszeniu od 2009

„Z wykształcenia jestem księgową, w Stowarzyszeniu widzę swoją rolę jako osoby nadzorująca sprawy finansowe. Nie są mi obce zasady i przepisy ponieważ zajmuję się tym na co dzień. Jeżeli moja wiedza może przydać się w Stowarzyszeniu to chcę mu pomóc by mogło dalej się rozwijać. Moje zamiłowania to między innymi Nordic Walking, podróże czy fotografia.”

 

 

 

 

 

  • KIEROWNIK SEKCJI Nordic Walking FAN Team

Janina Kowalkowska

w Stowarzyszeniu od 2008 roku

„Swoją przygodę w FAN-ie rozpoczęłam od Nordic Walking, któremu do dziś jestem wierna. Mam doświadczenie w pracy z ludźmi, chętnie pomagam innym, jestem również otwarta na ludzi. Swoje doświadczenie i zamiłowanie do spacerów zamierzam wykorzystać w czasie prowadzenia sekcji.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • KIEROWNIK SEKCJI FAN Tour Team

Katarzyna Moskal

w Stowarzyszeniu od 2008 roku

„Moje początki w organizacji związane są z sekcją Nordic Walking FAN Team. Razem z jej powstawaniem uczyłam się zarządzania sekcją oraz poznawałam tajniki organizacji pozarządowych. Obecnie nic co związane ze Stowarzyszeniem nie jest mi obce – planuje, organizuje, mejluje. Do dnia dzisiejszego jestem kierownikiem sekcji Nordic Walking FAN Team, zajmuję się organizacją biura, zbieram zapisy na baseny oraz jestem koordynatorem wielu projektów.

Swój kolejny etap w Stowarzyszeniu chciałabym związać z sekcją FAN Tour Team. Podróże to moja pasja, choć z wykształcenia zainteresowania jestem Inżynierią Środowiska. Zdążyłam poznać od podstaw działalność sekcji FAN Tour Team, wielokrotnie uczestniczyłam w pracach organizacyjnych i planistycznych jej działalności. Doświadczenie zdobyte w Stowarzyszeniu oraz zrozumienie specyfiki działalności sekcji  pozwolą mi na dobre kierowanie sekcją.

W nowym roku chcę, aby oferta była wzbogacona o działania dostosowane do potrzeb uczestników. Swoimi działaniami będę dążyć do integracji sekcji oraz zwiększenia jej atrakcyjności. Osobiście uważam, że sekcja nie powinna skupiać swojej działalności jedynie na weekendowych wyjazdach. Mam nadzieję, że kłębiące się we mnie pomysły pozwolą spełnić wszystkie założone przeze mnie cele.

Jestem osobą otwartą na pomysły innych – z chęcią ich wysłucham i postaram się zrobić co w mojej mocy, aby jak największa liczba została wcielona w życie. Staram się nie uciekać od problemów – pragnę, aby ten rok był przełomowy dla sekcji i pozwolił przełamać wszystkie bariery.”