Dolnośląskie Forum
Organizacji Pozarządowych i Aktywności Społecznej 2012

To wydarzenie realizowane przez Halę Stulecia oraz wrocławskie organizacje pozarządowe w ramach strategii CSR (firmy odpowiedzialnej społecznie). Polega na zorganizowaniu Dolnośląskich Targów Organizacji Pozarządowych (NGO) na Pergoli oraz Forum „Współpraca trójsektorowa na rzecz rozwoju Dolnego Śląska. Projekt współfinansowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

W ramach DFOPiAS odbyły się spotkania i panele dyskusyjne dotyczące dobrych praktyk w NGO, współpracy pełnomocników NGO, CSR – Biznesu Odpowiedzialnego Społecznie, roli dolośląskich Rad Działalności Pożytku Publicznego w kształtowaniu dialogu obywatelskiego. Część dyskusyjna zakończy się sesją wspólną pt. „NGO XXI w – uzupełnienie, margines czy synergia w działaniu?!”.

źródło: halastulecia.pl

 

bo sport tworzą ludzie i ich myślenie

Nasza organizacja korzysta z pomocy Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 prowadzonego przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” a współfinansowanego przez Gminę Wrocław.

www.sektor3.wroclaw.pl

www.wroclaw.pl