Jeśli masz jakiś pomysł, dzięki któremu nasza działalność mogłaby być ciekawsza, bogatsza lub po prostu sprawniej funkcjonować – zapraszamy do działania w ramach wolontariatu senioralnego.

Poszukujemy osób do pomocy w koordynowaniu dotychczasowych działań, np.

  • do sprawnego wypełniania list obecności na zajęciach
  • do pomocy w czynnościach biurowych, bez których nie można by zorganizować tylu zajęć.

Poszukujemy też osób twórczych, mających pomysły na ciekawe zajęcia, spotkania i działania. Jeśli ktoś chce nam przedstawić swoje hobby, swoją kolekcję czy swoje wspomnienia w ramach naszych spotkań – czekamy na to. Służymy pomocą organizacyjną.

Chcemy, aby nasze działania jak najbardziej odpowiadały Państwa potrzebom, więc czekamy na Państwa pomysły.

Wszystkich chętnych prosimy o kontakt telefoniczny bądź za pomocą e-mail.

Dodatkowo dla osób, które chcą działać w grupie, zorganizowane są spotkania robocze dla grupy Seniorów – Wolontariuszy:

  • 23.04.2012
  • 16.07.2012
  • 15.10.2012

Spotkania odbywać się będą w poniedziałki o godzinie 17:00 w biurze na ulicy Ignuta 115.

Prosimy o zgłaszanie swojej obecności


INFORMACJE:

Katarzyna Moskal

e-mail: klubseniora@fan.org.pl

tel.: 501 158 301

bo sport tworzą ludzie i ich myślenie

Nasza organizacja korzysta z pomocy Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 prowadzonego przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” a współfinansowanego przez Gminę Wrocław.

www.sektor3.wroclaw.pl

www.wroclaw.pl