Warsztaty artystyczne – będą to spotkania, które będą miały na celu podnoszenie potencjału intelektualnego, nabywanie nowych umiejętności, edukację artystyczną. Zostaną przeprowadzone takie spotkania jak wyrób ozdób choinkowych, biżuterii, stroiki na groby itp.

Na chwilę obecną mamy do zaproponowania:

Zapisy:

Krystyna Olejniczak – Ciukszo

e-mail: klubseniora@fan.org.pl

tel: +48 508 918 428

WPŁATY:

Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN

ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław

nr konta: BZ WBK 82 1090 1522 0000 0001 1322 2027

z dopiskiem: „nazwa imprezy” oraz imieniem i nazwiskiem w przypadku wpłacania z nie swojego konta

bo sport tworzą ludzie i ich myślenie

Nasza organizacja korzysta z pomocy Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 prowadzonego przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” a współfinansowanego przez Gminę Wrocław.

www.sektor3.wroclaw.pl

www.wroclaw.pl