Klub Aktywnego Seniora to sekcja skierowana do Seniorów.

Nasze Stowarzyszenie od kilku lat organizuje przedsięwzięcia integrujące lokalne społeczności, szczególnie podczas zajęć popularyzujących zdrowy i aktywny tryb życia. Ważnym elementem wielu przedsięwzięć są spacery nordic walking, połączone z ćwiczeniami usprawniającymi. Jesteśmy prekursorami inicjującymi na tak dużą skalę popularyzację tej dyscypliny na Dolnym Śląsku.

Zapraszamy na zajęcia organizowane przez sekcję.

KONTAKT: Małgorzata Kubiszewska
koordynator klubu
email: klubseniora@fan.org.pl
tel: +48 508 918 428

bo sport tworzą ludzie i ich myślenie

Nasza organizacja korzysta z pomocy Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 prowadzonego przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” a współfinansowanego przez Gminę Wrocław.

www.sektor3.wroclaw.pl

www.wroclaw.pl