W dniu 14 grudnia 2011 r. w Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej SEKTOR 3 odbyło się spotkanie, pt.: „Działaj! z nową energią dla swojego osiedla”.  Na spotkaniu pojawiło się wiele: Stowarzyszeń, Fundacji, Grup Nieformalnych i Rady Osiedli działający na terenie Wrocławia (m.in.  takie jak.: Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN, Parkur Wrocław, Wrocławskie Centrum Mediacji, Rada Osiedla Sołtysowice, Rada Osiedla Gaj i Telewizja Osiedlowa).

Spotkanie poprowadził Kazimierz Szepiela – kierownik ds. administracyjnych w Domu Spotkań im. Angelusa Silesiusa. Spotkania było zorganizowane przez Fundację „Umbrella”, Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego oraz Urząd Miejski Wrocławia w ramach projektu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej.

Celem spotkania było:

  • prezentacja działalności wrocławskich rad osiedli oraz lokalnie działających organizacji pozarządowych (m.in. stowarzyszeń, fundacji, grup nieformalnych, organizacji parafialnych),
  • wymiana kontaktów i nawiązanie współpracy między radami osiedli i organizacjami,
  • rozpoczęcie tworzenia mapy zasobów poszczególnych osiedli

Wszystkie organizacje i rady osiedli zaprezentowały się dobrze, przedstawiając to czym się zajmują, co ich interesuje i do czego dążą w niedalekim czasie. Po prezentacji nastąpiła możliwość zapoznania się bliżej, po przez indywidualne konwersacje i wymianę kontaktów między uczestnikami spotkania.

Tego dnia nie zabrakło również Stowarzyszenia Promocji Sportu FAN. Mamy nadzieję, iż spotkanie przyniesie efekty w roku 2012.