Już 23 października odbędą się kolejne zawody Nordic Walking. Tym razem wszystkich miłośników Nordic Walking zapraszamy do Spalonej. Na wszystkich uczestników czekać będą wielkie emocje. Zapraszamy do udziału!

Regulamin

I.    Cel:

1. Popularyzacja Nordic Walking jako uniwersalnej, aktywnej i prozdrowotnej formy spędzania czasu wolnego.

2. Promocja turystyczno – rekreacyjnych walorów Gór Bystrzyckich w rejonie Spalonej.

II.    Organizatorzy:

  • Gmina Bystrzyca Kłodzka
  • Rada Sołecka w Spalonej i miłośnicy tej miejscowości.
  • Schronisko „Jagodna” w Spalonej.
  • Biuro Usług Szkoleniowo – Turystycznych „Sport-  Tur” Kudowa Zdrój.

III.    Termin i miejsce:

23.10.2011 r. godz. 10:30. Stadion narciarski w Spalonej. Dystans dla kat. II i III  około 6 km, a dla kat. I – 3 km.

IV. Zgłoszenia i miejsce  biura zawodów:  do dnia 21.10.2011r. Zgłoszenia będą przyjmowane pod adresem: Wydział Promocji i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej e-mail: bckf@poczta.onet.pl  tel. 74 644 29 90, 601 622 153,  natomiast  23.10.2011r. od godz. 8.00. Biuro zawodów będzie się mieściło w  Schronisku „Jagodna” w Spalonej tel. 74/8119816

V.    Zasady uczestnictwa:

a.    Podczas zawodów należy się poruszać zgodnie z przepisami Nordic Walking – podczas marszu nie może być fazy bez podporowej stóp. Uczestnicy startują  w trzech kategoriach wiekowych z podziałem na kategorie żeńskie i męskie:

  • kat. I –         do 12 lat (rok urodzenia 1999 i młodsi),
  • kat. II –         od 13 do 35 lat (1998 -1976),
  • kat. III –     powyżej 36 lat ( 1975 i starsi).

b.    Przynależność do kategorii wiekowej jest określana na podstawie roku kalendarzowego.

c.    Warunkiem uczestnictwa w  zawodach jest wpłata wpisowego w kwocie 10 złotych przed rozpoczęciem zawodów.

d.    Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadać własne kije do Nordic Walking.

e.    Nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów ustalonych przez organizatora spowoduje dyskwalifikację zawodnika.

f.    Zawodnicy startują w zawodach na własną odpowiedzialność, ubezpieczenie NNW we własnym zakresie.

g.    W przypadku uczestników niepełnoletnich udział w zawodach możliwy będzie jedynie za pisemną zgodą rodziców  lub prawnych opiekunów.

h.    Rejestracja oraz wniesienie opłaty startowej jest równoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu Otwartych Mistrzostw Spalonej w Nornic Walking.

VI.    Nagrody:

a.    Oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie medali i okolicznościowych dyplomów odbędzie się po zakończeniu zawodów o godzinie 13:00 w Schronisku „Jagodna” w Spalonej.

VII.    Ubezpieczenie

a.    Organizator posiada ubezpieczenie OC dotyczące imprez sportowych.

b.    Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

VIII.    Postanowienia końcowe

a.    Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga jury zawodów.

b.    Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

c.    Protesty przyjmowane są do 15 minut od wywieszenia nieoficjalnych wyników.

Kierownik zawodów –  Lucjan Morajda

Szczegółowe informacje:

Wydział Promocji i Sportu

Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzyca Kłodzka

ul. Sienkiewicza 6

57-500 Bystrzyca Kłodzka

e-mail: bckf@poczta.onet.pl

Tel.74 644 29 90, 601/622153.