Wszystkich zainteresowanych informujemy, iż uległa zmianie godzina poniedziałkowego spaceru dla Aktywnych. Od 5 września spacer rozpoczyna się o godzinie 19:00!