Partnerstwo Lokalne Gądów i Kosmonautów serdecznie zaprasza mieszkańców osiedli Gądów i Kosmonautów do udziału w spotkaniu obywatelskim, które odbędzie się 4 października 2011r. (wtorek), o godz. 18.30, w auli Gimnazjum nr 18, ul. Kłodnicka 36. W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, Gimnazjum Nr 18, Zespołu Szkół Nr 20, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Kościoła Chrześcijan Baptystów, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Spotkanie będzie okazją do rozmowy o problemach osiedli, zapoznania z działaniami instytucji skupionymi w Partnerstwie,  dzielenia się pomysłami.

Instytucje i organizacje działające na terenie osiedli Gądów i Kosmonautów, zainteresowane rozwojem osiedli i inicjowaniem przedsięwzięć na rzecz mieszkańców i rozwoju środowiska lokalnego podjęły współpracę w ramach Partnerstwa.  W dniu 10 czerwca 2010r. do porozumienia o współpracy partnerskiej przystąpili: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Gimnazjum Nr 18, Zespół Szkół Nr 20, Straż Miejska, Komisariat Policji Wrocław Fabryczna, Miejska Biblioteka Publiczna – Filia Nr 23, I Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów, Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN, Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych UMBRELLA. Współpraca opiera się na połączeniu i wykorzystaniu posiadanych zasobów i środków Partnerów dzięki czemu można skuteczniej realizować pomysły i zadania. Zapraszamy do współpracy mieszkańców, bo każdy może mieć wpływ na to co dzieje się w jego otoczeniu, realizować plany i marzenia związane z życiem na osiedlu.

Wierzymy, że spotkanie stanie się ważnym krokiem ku integracji środowiska oraz zachęci do dzielenia się swoimi pomysłami i współpracy w rozwiązywaniu problemów i planowaniu działań.