Zapraszamy na wyjazd do Poczdamu – miasta  które dzięki swym ogrodom i pałacom powstającym za czasów Fryderyka II Wielkiego, zostało wpisane w 1990 roku na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wyjazd odbędzie się 1 października. Już teraz zachęcamy do przeczytania artykułu i zapisów

[UWAGA! W związku z wahaniami kursu € cena wyjazdu może ulec zmianie o 5-10 zł

Termin: 01.10.2011 r. 


POCZDAM swoją obecną świetność zawdzięcza przede wszystkim Fryderykowi II Wielkiemu, ponieważ kompleks Sanssouci (fr. bez zmartwień), powstał według jego własnego planu. Za jego panowania powstały również liczne rokokowe budowle, dzięki którym miasto zyskało miano „perły nad Havelą”. Niepowtarzalna równowaga między architekturą a przyrodą jest widoczna do dziś, nic zatem dziwnego, że w 1990 roku  pałace i zespoły parkowe wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO

PUNKTY PROGRAMU:

Park Sanssouci

W latach 1745-1747 nadworny budowniczy Fryderyka Wielkiego wzniósł na zlecenie władcy Pałac Sanssouci, który pełnił funkcję letniej rezydencji króla. W otoczeniu pałacu przez lata powstawały liczne parki, ogrody i ciekawe obiekty architektoniczne. 

W Parku zobaczymy m.in:

 • Pałac – rokokowy pałac Hohenzollernów we wschodniej części parku Sanssouci został wzniesiony w latach 1745–1747 jako rezydencja letnia na zlecenie króla Prus Fryderyka II Wielkiego. W latach 1840–1842 na życzenie Fryderyka Wilhelma IV został rozbudowany. Pałac Sanssouci należy do grupy pałaców i zespołów parkowych w Poczdamie i Berlinie wpisanych w 1990 na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
 • Galeria Malarstwa – Została wybudowana w latach 1755-64 na zlecenie króla pruskiego Fryderyka Wielkiego. Zlokalizowana po wschodniej stronie pałacu Sanssouci, tworzy przeciwwagę dla wzniesionego po stronie zachodniej pałacu Neue Kammern. Galeria Malarstwa w Sanssouci jest najstarszym, do tej pory otwartym muzeum królewskim na terenie Niemiec.
 • Nowa Oranżeria – neorenesansowy pałac w północnej części parku Sanssouci. Wybudowany w latach 1851–64 na zlecenie Fryderyka Wilhelma IV przez Ludwiga Persiusa, Friedricha Augusta Stülera i Ludwiga Ferdinanda Hessego, na podstawie szkiców fundatora.

Cesarz Wilhelm II zlecił z myślą o następcy tronu księciu Wilhelmie i jego żonie Cecille, budowę ostatniej rezydencji rodziny Hohenzollern-pałac Cecilienhof. W nim obradowali w 1945 roku szefowie rządów państw sojuszniczych, a podpisany Traktat Poczdamski wytyczył kierunki powojennego rozwoju Europy. Dziś w Cecilienhof działa luksusowy hotel i restauracja.


PROGRAM [wstępny]:

 • 4.45 – zbiórka przy Dworcu Świebodzkim
 • 5.00 – 10.00 – Przejazd do Poczdamu
 • 10.00 – 15. 00 – Zwiedzanie Kompleksu Pałacowego
 • 15.00 – 17.00 – Czas wolny, samodzielne zwiedzanie Historycznego Centrum Poczdamu
 • 17.00 – 22.00 – Powrót do Wrocławia

CENA*:

członkowie Stowarzyszenia:

 • 200,00 zł – FAN Tour Team
 • 235,00 zł – NW FAN Team oraz Klub Aktywnego Seniora

pozostałe osoby:

 • 250,00 zł – osoby niezrzeszone
 • 215,00 zł – posiadacze kart rabatowych

* – opłacając wycieczkę do 20 września atrakcyjny rabat! Zgłaszając zapytaj o szczegóły.

W CENIE:

 • przejazd autokarem na trasie Wrocław – Poczdam – Wrocław
 • opieka opiekuna wyjazdu
 • przewodnik po Poczdamie i na trasie
 • wstęp do Pałacu i Parku Pałacowego [wliczony w cenę wycieczki jest bilet wstępu do Parku Pałacowego w wysokości: 19 euro]
 • ubezpieczenie ERGO Holiday


ZAPISY:

 • e-mail: tour@fan.org.pl
 • tel.: +48 509 234 755
 • biuro Stowarzyszenia [ul. Chorwacka 41]

WPŁATY:

Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN

ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław

Nr konta: BZ WBK 82 1090 1522 0000 0001 1322 2027

z dopiskiem „Poczdam „ oraz imieniem i nazwiskiem w przypadku wpłacania z nie swojego konta.