23 stycznia 2011 r. na os. Przylesie park „Strzelnica” odbędzie się II Grand Prix Lubina w Nordic Walking. Początek zawodów o godz. 11.00. Grand Prix jest to cykl 4 zawodów, które odbywają się w miesiącach styczniu, lutym i marcu. Do klasyfikacji głównej liczą się najlepsze wyniki z trzech edycji.

REGULAMIN

Cel zawodów:

 • Popularyzacja Nordic Walking w Lubinie i okolicach.
 • Promowanie zdrowego stylu życia oraz aktywnych form spędzania wolnego czasu.

Organizator:

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubinie

Udział:

 • udział w Grand Prix mogą wziąć osoby, które ukończyły 14 rok życia oraz dokonały rejestracji w biurze zawodów
 • każdy zawodnik przed pierwszym startem i po podpisaniu oświadczenia o udziale w  zawodach na własną odpowiedzialność, otrzymuje stały numer, którym posługuje się we wszystkich kolejnych cyklach zawodów
 • w przypadku zagubienia lub zniszczenia należy zgłosić się do organizatora w celu wyrobienia nowego numeru
 • osoby biorące udział w imprezie wyrażają zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku dla promocji sportu i rekreacji w materiałach wydawanych przez OSiR.

Termin i miejsce:

 • I edycja: 23 stycznia 2011 godz. 11.00    os. Przylesie (strzelnica, wjazd od Citroena)
 • II edycja: 06 luty 2011 (niedziela) godz. 11.00  Górki za PKS
 • III edycja: 27 luty 2011(niedziela) godz. 11.00  os. Ustronie (tereny rekreacyjne ul. Asnyka)
 • IV edycja: 13 marzec 2011(niedziela) godz. 11.00    stadion OSiR – zakończenie imprezy

Kategorie i punktacja:

Kobiety Mężczyźni
 do 39 lat do 39 lat
 40 – 49 lat 40 – 49 lat
50 – 59 lat     50 – 59 lat
powyżej 60 lat  powyżej 60 lat

Do punktacji Grand Prix będą brane miejsca każdego zawodnika w danej kategorii, po ich zsumowaniu stworzona zostanie klasyfikacja generalna. Liczą się trzy najlepsze wyniki z 4 edycji.

Nagrody:

 • w każdej kategorii za zajęcie I – III miejsca medale i nagrody rzeczowe
 • dla wszystkich uczestników Grand Prix pamiątkowe dyplomy

Kontakt:

www.osirlubin.pl