W dniu 15 listopada z okazji Święta Politechniki Wrocławskiej organizowana jest druga edycja Mistrzostw Politechniki w Nordic Walking. Tym razem walka toczyć się będzie o Puchar Prorektora ds. Studenckich Politechniki Wrocławskiej.

Start w zawodach jest bezpłatny. Zachęcamy do udziału w zajęciach.

REGULAMIN ZAWODÓW


CEL:

Popularyzacja Nordic Walking i zdrowego stylu życia w Polsce. Obchody Święta Politechniki Wrocławskiej i 100-lecia uczelni technicznych we Wrocławiu.

TERMIN:

15.11.2010 roku, start o godz. 13.35 (dystans ok. 5 km)

MIEJSCE:

Wybrzeże Wyspiańskiego 27 – Gmach Główny PWr., Wrocław

ORGANIZATORZY:

 • Klub Sportowy AZS Politechnika Wrocławska
 • Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN

Definicja marszu Nordic Walking:

Marsz NW jest to przemieszczanie się ruchem naprzemiennym krokami do przodu, z zachowaniem stałego kontaktu z ziemią, w taki sposób że nie jest widoczna gołym okiem jednoczesna utrata kontaktu obu stóp z podłożem. Podczas marszu używa się specjalnie wykonanych kijków. Zaleca się stosowanie techniki fitness.

ZASADY UCZESTNICTWA I TECHNIKA MARSZU:

 • Podczas imprezy obowiązują przepisy zawodów Polskiej Federacji Nordic Walking z wyłączeniem zapisów dotyczących kategorii wiekowych.
 • Pomiar czasu elektroniczny a ustalenie kolejności zawodników na mecie będzie dokonywane po uwzględnieniu oceny techniki (na wybranym odcinku) przez sędziego.       
 • Uczestnicy startują na dystansie ok. 5 km
 • W Mistrzostwach Politechniki Wrocławskiej w Nordic Walking mogą uczestniczyć wszyscy w tym również osoby niepełnosprawne.
 • Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność a osoby, które nie ukończyły 18. roku życia muszą posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w imprezie.
 • Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać strój sportowy stosowny do warunków     pogodowych. Zaleca się posiadanie własnych kijów do NW. Posiadanie kijów składanych wymaga od uczestnika zwrócenia uwagi na dokładne dokręcenie części składowych kija, jak również uwzględnienie podczas treningu, rozgrzewki oraz zawodów faktu, iż kij składany jest mniej wytrzymały niż kij jednoczęściowy.
 • Podczas marszu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na piersiach. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 • Zawodnicy zobowiązani są zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas rozgrzewki, aby nie uderzyć lub nie ukłuć kijkiem współćwiczącego.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną, przez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej  www.azs.pwr.wroc.pl lub w dniu zawodów, tj. 15 listopada w godz. 10.45 – 13.15. Uczestnictwo w imprezie jest bezpłatne

NAGRODY:

Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu zawodów ok. godz. 15.00

Przewidziane są dyplomy oraz medale dla III pierwszych miejsc w kategoriach:

 • Open – puchar Prorektora ds. Studenckich PWr.
 • Kobiet
 • Studentów i pracowników PWr do 45 lat
 • Studentów i pracowników PWr od 46 lat

TRASA:

 • START i META znajduje się naprzeciw Gmachu Głównego Politechniki Wrocławskiej przy ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27.
 • Na trasie (wybrany odcinek) obecni będą sędziowie, którzy będą dokonywali oceny techniki marszu NW.
 • Trasa jest oznaczona i przebiega po drogach o różnej nawierzchni
 • Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga sędzia główny zawodów.
 • Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony przyrody, jak również  dbać o porządek w miejscu Mistrzostw.
 • Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

DYSTANS: ok 5 km

TRASA: trasa po terenach płaskich, bez znaczących wzniesień

TERMIN: 15 listopad 2010

ZAPISY:

Marcin Spitalniak

 • e-mail: nordicwalking@fan.org.pl
 • tel.: +48 501 158 201