Zapraszamy do aktywnego spędzania wolnego czasu ze Stowarzyszeniem Promocji Sportu FAN. W czasie zajęć
rekreacyjno-sportowych na basenie.

 

 

 

 

 

 

 

 

bo sport tworzą ludzie i ich myślenie

Nasza organizacja korzysta z pomocy Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 prowadzonego przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” a współfinansowanego przez Gminę Wrocław.

www.sektor3.wroclaw.pl

www.wroclaw.pl