MIEJSCE: Park Zachodni

ZBIÓRKA: na parkingu przed Halą Orbitą

GODZ.: 19:30

TERMINY:

  • wrzesień – 6, 13, 20, 27
  • październik – 4, 11, 18, 21, 25, 28
  • listopad – 4, 8, 15, 18, 22, 25, 29
  • grudzień  – 2, 6, 9, 13, 16, 20

ZAPISY:

Katarzyny Moskal

tel.: 501 158 301,

e-mail: nordicwalking@fan.org.pl

OPŁATY:

  • 3 zł – dla członków sekcji Klub Aktywnego Seniora za udział w spacerach dla Aktywnych
  • 5 zł – dla osób spoza Stowarzyszenia z własnymi kijami
  • 10 zł – dla osób spoza Stowarzyszenia bez własnych kijów

bo sport tworzą ludzie i ich myślenie

Nasza organizacja korzysta z pomocy Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 prowadzonego przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” a współfinansowanego przez Gminę Wrocław.

www.sektor3.wroclaw.pl

www.wroclaw.pl