MIEJSCE: Park Zachodni

ZBIÓRKA: na parkingu przed Halą Orbitą

GODZ.: 15:00

TERMINY:

  • październik -17
  • grudzień  -12

MIEJSCE: Park Szczytnicki

ZBIÓRKA: przed Wytwórnią Filmów Fabularnych

GODZ.: 15:00

TERMINY:

  • listopad -21

MIEJSCE: Park Grabiszyński

ZBIÓRKA: na parkingu przy Pomniku Żołnierzy Wojska Polskiego przy ul. Grabiszyńskiej

GODZ.: 15:00

TERMINY:

  • wrzesień -05

ZAPISY:

Katarzyny Moskal

tel.: 501 158 301,

e-mail: nordicwalking@fan.org.pl

OPŁATY:

  • 5 zł – dla osób spoza Stowarzyszenia z własnymi kijami
  • 10 zł – dla osób spoza Stowarzyszenia bez własnych kijów

bo sport tworzą ludzie i ich myślenie

Nasza organizacja korzysta z pomocy Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 prowadzonego przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” a współfinansowanego przez Gminę Wrocław.

www.sektor3.wroclaw.pl

www.wroclaw.pl