Klub Aktywnego Seniora zaprasza na objazdową wycieczkę po Dolnym Śląsku udamy się na południowy-zachód od Wrocławia. Kolejno zobaczymy Kościół Pokoju i Zamek w Jaworze, muzeum Gros-Rossen oraz Bazylikę Mniejszą w Strzegomiu. Szczegóły w dalszej części!

25 września 2010 wycieczka objazdowa dla Seniorów – Jawor, Gros-Rossen, Strzegom.

Ewangelicki Kościół Pokoju w Jaworze

Ewangelicki Kościół Pokoju wybudowany w latach 1654-1655 wg projektu Albrechta Seabischa z zastosowaniem konstrukcji ryglowej. Budowla powstała z materiałów nietrwałych: drewna, słomy i gliny. Na uwagę zasługuje barokowe wyposażenie wnętrza: ołtarz, ambona i chrzcielnica. Po stronie północnej i południowej wzniesiono po cztery kondygnacje empor, których parapety zdobią obrazy ilustrujące Stary i Nowy Testament oraz pejzaże z zamkami i tarcze heraldyczne. Wszystkie elementy konstrukcyjne pokrywają polichromie o motywach fantazyjnie zwiniętych wici roślinnych. Ten wyjątkowo cenny obiekt wyróżnia się na tle historii sztuki europejskiej II połowy XVII w. ze względu na swą unikatowość i wysokie walory artystyczne. Jest jednym z trzech Kościołów Pokoju wybudowanych po wojnie XXX-letniej i jednym z dwóch zachowanych do dziś. Kościół z racji dużego znaczenia dla kultury i dziedzictwa ludzkości, wpisano w 2001 na prestiżową Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.

Ratusz

Ratusz wybudowany w połowie XIV w. w stylu neorenesansu niderlandzkiego według projektu architekta H. Gutha z Berlina. Z pierwotnego założenia zachowała się tylko gotycka wieża. Zespół ratuszowy był wielokrotnie przebudowywany (XVII, XVIII, XIX w.). W 1799 roku powstał teatr, który w trzeciej ćwierci XIX w. otrzymał wystrój neobarokowy i należy dziś do najciekawszych wnętrz teatralnych Dolnego Śląska. Ze starego ratusza spalonego 12 marca 1895 zachowała się gotycka wieża z 1340. Sala rajców z zabytkowymi boazeriami, pozornym sklepieniem i największymi na Dolnym Śląsku witrażami o tematyce alegorycznej wykonanymi w Königliche Glasmalerei Institut w Berlinie, wg projektu berlińskiego artysty Juliusa Jürsa.

Zamek Piastowski

Pierwotna warownia powstała prawdopodobnie w połowie XIII w. wzniesiona przez księcia świdnicko-jaworskiego Bolka I. Założenie wieloboczne, otoczone kamiennym murem pełniło do 1368 roku rolę siedziby książąt świdnickich, a potem przez krótki czas było w posiadaniu księżnej Agnieszki, po której Jawor przejęli niemieccy możni. Wielokrotnie przebudowywany i odbudowywany po zniszczeniach (np. z wojny trzydziestoletniej) stracił swój wygląd średniowiecznej warowni. Po zajęciu Śląska przez Fryderyka II Wielkiego od roku 1764 r. aż do końca II wojny światowej pełnił rolę więzienia. Zachowany zamek kryje w swym murach ślady pierwotnej zabudowy.

Rogoźnicamuzeum Groß-Rosen

Nazwa niemieckiego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego, istniejącego w latach 1940-1945, nieopodal wsi Rogoźnica, będącego na czele ponad setki obozów pracy założonych na Śląsku W roku 1983 zostało powołane do życia Muzeum Gross-Rosen, które zabezpieczyło nieliczne pozostałe eksponaty i archiwalia, oraz rozpoczęło prace badawcze nad rekonstrukcją dziejów obozu. Udało się ustalić tożsamość ponad połowy więźniów oraz opracować naukowo część podobozów., na terenie Czech i Niemiec.

Na terenie poobozowym zachowały się:

 • brama obozowa wraz z dwiema przyległymi wartowniami
 • fundamenty bloków i krematorium
 • dzwon obozowy
 • części piwniczne łaźni, kuchni więźniarskiej, tkalni oraz bloku 9/10
 • piec krematorium polowego
 • ściana śmierci – miejsce masowych egzekucji więźniów (dziś w tym miejscu umieszczone są tablice pamiątkowe poświęcone ofiarom obozu)
 • fragmenty ogrodzenia obozu
 • zachowało się również, wpisane w 1992 r. do Rejestru Zabytków, stare wyrobisko w kamieniołomach – jedno z dwu głównych miejsc pracy więźniów

Bazylika Mniejsza – kościół parafialny pw. Św. Piotra i Pawła w Strzegomiu


Należy do największych i najpiękniejszych budowli gotyckich na Dolnym Śląsku. Budowę świątyni rozpoczęto 1253 r. przez Księcia Władysława, a zakończono dopiero w połowie XV w. Kościół zbudowano na planie krzyża łacińskiego z granitowego i bazaltowego kamienia łamanego oraz  cegły, okładane piaskowcem. Wnętrze trójnawowe i pięcioprzęsłowe. Sklepienia naw typu sieciowego, gwiaździstego i krzyżowego. Długość nawy środkowej – 76 m, szerokość trzech naw – 26,6 m, wysokość – 26,2 m. Unikalne, bogato rzeźbione portale nad bramami wejściowymi.

Wewnątrz kościoła godne polecenia to:

 • późnogotycka chrzcielnica z XVI w.
 • ambona renesansowa z 1592 r.
 • ołtarz św. Anny, drewno, barok, 1720-25 [wykonawca Jan Jerzy Urbański]
 • ołtarz św. Krzyża, drewno, barok, 1740 r.
 • ołtarz szkaplerzny [karmelitański] z r. 1725.
 • sakramentarium, piaskowiec, gotyk, początek XVI w.
 • duża ilość płyt nagrobnych z XVI – XVII w.

Średniowieczne mury obronne

Wybudowane w latach 1291-1299 na polecenie księcia Bolka II. Zachowane do dziś fragmenty znajdują się w południowej części  Starego Miasta przy wiadukcie kolejowym (częściowo zniszczone). Najlepiej zachowane fragmenty to od strony zachodniej w parku miejskim z basztą Dziobową.

TERMIN: 25 września 2010

CENA:

 • 45,00 zł – sekcja Klub Aktywnego Seniora oraz FAN Tour Team
 • 55,00 zł – sekcja NW FAN Team
 • 60,00 zł – pozostałe osoby
 • 50,00 zł – posiadacze karty rabatowej BENEFIT

W CENIE:

 • przejazd autokarem na trasie: Wrocław – Jawor – Rogoźnica – Strzegom – Wrocław
 • przewodnik
 • zwiedzanie:
  • Kościoła Pokoju w Jaworze
  • Muzeum Gros-Rossen + projekcja filmu
  • Bazylika Mniejsza w Strzegomiu
 • czas wolny w Strzegomiu na obiad

PLAN:

 • 08.15 – zbiórka
 • 08.30 – odjazd autokaru
 • 10.15 – przyjazd do Jawora – zwiedzanie
 • 11.30 – przyjazd do Rogoźnicy – projekcja filmu + zwiedzanie
 • 14:00 – przyjazd od Strzegomia – zwiedzanie oraz czas wolny
 • ok. 16.00 – wyjazd do Wrocławia
 • ok. 17.20 – przyjazd do Wrocławia

ZAPISY:

Agata Brylewska

 • e-mail: agata.brylewska@fan.org.pl
 • tel.: +48 509 234 755

WPŁATY:

Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN

ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław

Nr konta: BZ WBK 82 1090 1522 0000 0001 1322 2027

z dopiskiem: „KAS – objazdowa” oraz imieniem i nazwiskiem w przypadku wpłacania z nie swojego konta.

bo sport tworzą ludzie i ich myślenie

Nasza organizacja korzysta z pomocy Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 prowadzonego przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” a współfinansowanego przez Gminę Wrocław.

www.sektor3.wroclaw.pl

www.wroclaw.pl