Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem wyjazdów obowiązującym na wszystkich wyjazdach organizowanych przez Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN.

REGULAMIN WYJAZDÓW

Zapisy

 1. Dokładny plan wyjazdu podawany jest na stronie www.fan.org.pl z miesięcznym wyprzedzeniem.
 2. Miejsce, cenę i plan wyjazdu wyznacza organizator.
 3. Aby zapisać się na wyjazd, należy zgłosić się do Agaty Brylewskiej:
  e-mail: agata.brylewska@fan.org.pl
  tel.: 509 234 755
 4. Po otrzymanej pozytywnej informacji o wpisaniu na listę uczestników, należy w ciągu 5 dni wpłacić całość kwoty na konto Stowarzyszenia lub w biurze na ulicy św. Jadwigi 12.
 5. Dla osób, które zapiszą się bądź zapłacą należność w ostatnim tygodniu przed wyjazdem, cena wyjazdu wynosi +10%.
 6. W przypadku rezygnacji z wyjazdu  na 10 dni przed wycieczką zwracana jest cała kwota, w przypadku rezygnacji w późniejszym czasie zwrotowi nie podlega zaliczka (połowa całości kwoty). W przypadku, gdy organizator lub uczestnik znajdzie na wolne miejsce chętną osobę zwracana zostaje cała kwota.
 7. W przypadku odwołania przez organizatora wycieczki, wszystkim uczestnikom zwracana jest całość kwoty. W wyjątkowych sytuacjach może zostać potrącona opłata manipulacyjna (ok.10 %).
 8. Organizator ma prawo do odwołania wycieczki bez podania przyczyn.

Wycieczka

 1. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania wszelkich poleceń wydawanych przez opiekunów wyjazdu.
 2. Zabrania się samowolnego oddalania się od wycieczki, bez poinformowania i zgody opiekuna wycieczki.
 3. W trakcie wycieczki zabrania się spożywania alkoholu pod każdą postacią.
 4. Uczestnik ponosi karę finansową za wszelkie zniszczenia wynikłe z jego winy. Opłata musi nastąpić w miejscu zdarzenia.
 5. Organizator wyjazdu zastrzega sobie wprowadzanie niewielkich zmian w programie po wcześniejszym poinformowaniu grupy i przy braku sprzeciwu większości osób.
 6. W autokarze należy dbać o czystość. Zabrania się chodzenia po autokarze podczas jazdy i posługiwania się ostrymi narzędziami (noże, widelce, łyżki).
 7. Wszelkie dolegliwości zdrowotne należy zgłosić pilotowi grupy przy wsiadaniu do autokaru.
 8. Uczestnik jest zobowiązany do złożenia deklaracji uczestnika  (zawiera oświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich).
 9. Organizator ubezpiecza jedynie te wyjazdy, które sam wskaże.
 10. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione.
 11. Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem.