Przypominamy o trwającym konkursie Nordic Walking. Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału! Do wygrania są cenne nagrody.

3 najbardziej aktywne osoby zostaną nagrodzone cennymi upominkami. Osoba, która zajmie 1. miejsce (weźmie udział min. w 7 spotkaniach na miesiąc) otrzyma w nagrodę: Soft Shell firmy KV+.

REGULAMIN edycji noworocznej:

 1. Konkurs dotyczy następujących spacerów:
  • dla Początkujących
  • dla Zaawansowanych
  • dla Seniorów
 2. Konkurs jest na okres kwartalny od 1 stycznia do 31 marca 2010 roku
 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.fan.org.pl – 6 kwietnia 2010 roku.
 4. Laureaci zostaną powiadomieni drogą mejlową.
 5. Liczone będą tylko te spacery, na których uczestnik złoży swój podpis w dniu spaceru oraz opłaci wszystkie należności.
 6. Soft Shell wygrywa osoba, która weźmie udział w największej ilości spacerów (minimalna ilość wynosi – 7 spacerów na miesiąc). W przypadku kilku osób posiadających taką samą ilość spacerów decyzję o przyznaniu nagrody podejmie kierownik sekcji w konsultacji z instruktorami, a decydować będą wtedy elementy techniczne np. sylwetka podczas marszu, technika itp.
 7. W konkursie nie mogą brać udziału instruktorzy NW FAN Team.
 8. Organizatorem konkursu jest: Nordic Walking FAN Team
 9. Organizator ma prawo do odwołania konkursu oraz zmiany niniejszego regulaminu.