Zasadniczym celem jest upowszechnianie turystyki we Wrocławiu i okolicach. Grupa organizuje wyjazdy plenerowe na kajaki połączone z integracją uczestników.

Zakres zadań wolontariusza:

  • wyznaczanie tras kajakowych na poszczególne wycieczki
  • towarzyszenie grupie w wyjazdach
  • pomoc w promocji i organizacji wycieczek

 Co zyska wolontariusz?

  • nowe doświadczenia w pracy z różnymi ludźmi
  • umiejętność dzielenia się swoim doświadczeniem
  • poznanie nowych ludzi
  • darmowe uczestnictwo w wydarzeniach sportowych
  • satysfakcję