Grupa organizuje wycieczki turystyczne, wyjazdy plenerowe w okolice Wrocławia w celu poznawania nowych miejsc. Zasadniczym celem jest upowszechnianie turystyki we Wrocławiu i okolicach.

Zakres zadań wolontariusza:

  • wyznaczanie planów  na poszczególne wycieczki, pomoc w znajdowaniu atrakcyjnych turystycznie miejsc
  • towarzyszenie grupie w wyjazdach
  • pomoc w promocji i organizacji wycieczek


Co zyska wolontariusz?

  • nowe doświadczenia w pracy z różnymi ludźmi
  • umiejętność dzielenia się swoim doświadczeniem
  • poznanie nowych ludzi
  • darmowe uczestnictwo w wydarzeniach sportowych
  • satysfakcję