Klub Aktywnego Seniora to nowa inicjatywa skierowana do Seniorów, po zeszłorocznych zajęciach z Nordic Walking dla Seniorów w tym roku czeka dla Państwa jeszcze więcej atrakcji. Zasadniczym celem utworzenia Klubu Aktywnego Seniora jest zrealizowanie działań, pozwalających na rozwijanie i propagowanie różnych form twórczej działalności Seniorów, integrowanie i aktywizowanie osób starszych na rzecz społeczności lokalnych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Projekt będzie dotyczyć obszaru działań o charakterze rekreacyjnym, turystycznym i kulturalnym z elementami edukacyjnymi. Projekt zakłada zaktywizowanie Seniorów, główne działania skierowane będą do osób mieszkających lub przebywających na terenie Wrocławia. 

Zapraszamy do działań wszystkich wolontariuszy, a w szczególności Seniorów.
Zakres zadań wolontariusza:

  • pomoc w organizacji spotkań Seniorów
  •  pomoc przy wycieczkach organizowanych dla Seniorów
  • towarzyszenie grupom na wyjściach (kino, teatr, park wodny itp.)
  • gwarantujemy przeszkolenie 2 aktywnych Seniorów na Activea Leader Nordic Walking (darmowe – w ramach pomocy)

Co zyska wolontariusz?

  • nowe doświadczenia w pracy z różnymi ludźmi
  • umiejętność dzielenia się swoim doświadczeniem
  • poznanie nowych ludzi
  • darmowe uczestnictwo w wydarzeniach i imprezach sportowych i kulturalnych
  • satysfakcję