Stowarzyszenie koordynuje wiele działań i projektów. Zachęcamy wolontariuszy do pomocy w pracach biurowych, a jednocześnie nabieranie doświadczenia w tego typu pracach. Dodatkowo staramy się chętne osoby wysyłać na szkolenia oferowane Organizacjom Pozarządowym w celu podnoszenia kwalifikacji.

Zakres zadań wolontariusza:

  • pomoc przy bieżących pracach biurowych

Co zyska wolontariusz?

  • nowe doświadczenia w pracy z różnymi ludźmi
  • umiejętność dzielenia się swoim doświadczeniem
  • poznanie nowych ludzi
  • satysfakcję
  • doświadczenie w pracy biurowej