Celem działalności grupy jest promocja wypoczynku na świeżym powietrzu, propagowanie aktywności fizycznej oraz w aspekcie kulturalno – poznawczym propagowanie turystyki krajoznawczej.

Grupa organizuje wyjazdy plenerowe na rowerach w okolice Wrocławia.

Zakres zadań wolontariusza:

  • wyznaczanie tras rowerowych na poszczególne wycieczki
  • towarzyszenie grupie w wyjazdach
  • pomoc w promocji i organizacji wycieczek

 

Co zyska wolontariusz?
  •  nowe doświadczenia w pracy z różnymi ludźmi
  •  umiejętność dzielenia się swoim doświadczeniem
  •  poznanie nowych ludzi
  •  darmowe uczestnictwo w wydarzeniach sportowych
  •  satysfakcję