W czasie Siatkarskich Mikołajek nie może zabraknąć stałego konkursu plastycznego. W konkursie będą mogły wziąć udział wszyscy uczestnicy Siatkarskich Mikołajek w kilku kategoriach wiekowych. Już teraz można zastanowić się nad pomysłem co można namalować. W tegorocznym konkursie tematem prac będzie: „Najdziwniejszy sport świata” oraz „Mój ulubiony sport„.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO:

ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN
ul. Św. Jadwigi 12
50-266 Wrocław
CELE KONKURSU:
 • poszerzenie wśród dzieci i młodzieży  znajomości lokalnego biznesu,
 • rozwijanie kreatywności uczestników konkursu
 • kształcenie umiejętności posługiwania się środkami komunikacji niewerbalnej
 • popularyzacja działań plastycznych
UCZESTNICY: dzieci biorące udział w Siatkarskich Mikołajkach
TEMATYKA PRAC KONKURSOWYCH:
 • „Najdziwniejszy sport świata”
 • „Mój ulubiony sport”
TECHNIKA WYKONANIA: Rysunek
TERMINY:
 • otwarcie konkursu: 20 grudnia 2009 r. godzina: 11:00
 • zakończenie konkursu: 20 grudnia 2009 r. godzina: 14:00
WARUNKI UCZESTNICTWA:
 • prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora. Dodatkowo proszę podać wiek i miejscowość, a także temat pracy i nazwę przedstawionego sportu
 • prace muszą zostać wykonane w dniu konkursu (tj. 20 grudnia 2009 r.) na terenie Hali Orbita we Wrocławiu
 • jeden uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę w każdym z tematów
 • prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane
KATEGORIE WIEKOWE:
 • do 5 lat
 • 6-9 lat
 • 10 – 12 lat
 • 13 – 18 lat
KRYTERIA OCENY PRAC:
 • walory estetyczne
 • oryginalność
 • ciekawy sport (w temacie „Najdziwniejszy sport świata”)
NAGRODY: Jury powołane przez organizatora przyzna I nagrodę w każdym z tematów i kategorii wiekowych  oraz ewentualne wyróżnienia. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
PRAWA ORGANIZATORÓW: Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji