Dziś 1. listopada, Święto Zmarłych. Wspominając dziś swoich bliskich pamiętajmy również  o tych, którzy dostarczali nam niezapomnianych wrażeń: o sportowcach, działaczach, sędziach i innych osobach ze świata sportu, kultury i sztuki. Każdy z nich na swój sposób wybił się ponad przeciętność dając nam przykład ludzkich możliwości. Byli oni drogowskazami współczesności, pomagali rozumieć świat, dawali przykład swoim życiem. Jak bolesne są to rozstanie uświadamiamy sobie nazbyt często, kiedy ich już zabraknie. Cześć ich pamięci.