PATRONI MEDIALNI STOWARZYSZENIA:

PRASA:

 

.: Tygodnik Wrocławski

 
TV:

 .: Program SPORTGAME

INTERNET:
 
 
RADIO:
 

bo sport tworzą ludzie i ich myślenie

Nasza organizacja korzysta z pomocy Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 prowadzonego przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” a współfinansowanego przez Gminę Wrocław.

www.sektor3.wroclaw.pl

www.wroclaw.pl