W najbliższą niedzielę odbędą się I Otwarte Mistrzostwa Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w Nordic Walking. Celem imprezy jest popularyzacja Nordic Walking i zdrowego stylu życia w naszym kraju. Nie może zabraknąć również nas dlatego przyjmujemy zgłoszenia na tą imprezę. W dalszej części szczegóły i informacje.

Bardzo ważna jest sama definicja marszu Nordic Walking: Marsz NW jest to przemieszczanie się ruchem naprzemiennym krokami do przodu, z zachowaniem stałego kontaktu z ziemią, w taki sposób że nie jest widoczna gołym okiem jednoczesna utrata kontaktu obu stóp z podłożem. Podczas marszu używa się specjalnie wykonanych kijków. Zaleca się stosowanie techniki fitness.

Wyciąg z regulaminu:

 • ZASADY UCZESTNICTWA I TECHNIKA MARSZU
 1. Podczas imprezy obowiązują przepisy zawodów Polskiej Federacji Nordic Walking z wyłączeniem zapisów dotyczących kategorii wiekowych.
 2. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników na mecie będzie dokonywane ręcznie.        
 3. Uczestnicy startują na dystansie 3,4 km
 4. W Otwartych Mistrzostwach Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w Nordic Walking mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne
 5. Wszyscy startujący zawodnicy zostaną zweryfikowani z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w Biurze Zawodów. Biuro będzie czynne w dniu 11 października w godzinach 8.00 – 13.00. Adres biura: Stadion Lekkoatletyczny na obiektach Stadionu Olimpijskiego, al. I.J. Paderewskiego 35, Wrocław.
 6. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność a osoby, które nie ukończyły 18. roku życia muszą posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w imprezie.
 7. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać strój sportowy stosowny do warunków     pogodowych. Zaleca się posiadanie własnych kijów do NW. Posiadanie kijów składanych wymaga od uczestnika zwrócenia uwagi na dokładne dokręcenie części składowych kija, jak również uwzględnienie podczas treningu, rozgrzewki oraz zawodów faktu, iż kij składany jest mniej wytrzymały niż kij jednoczęściowy.
 8. Podczas marszu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na piersiach. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.
 9. Zawodnicy zobowiązani są zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas rozgrzewki, aby nie uderzyć lub nie ukłuć kijkiem współćwiczącego.
 10. Zawodników obowiązuje limit czasu na pokonanie dystansu; wynosi on 60 minut. Po tym terminie zawodnicy zostaną poproszeni o zejście z trasu i nie będą klasyfikowani.
 • ZGŁOSZENIA
 1. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną, przez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej  www.awf.wroc.pl/bieg lub w dniu zawodów, tj. 11 października do godz. 9.00. Uczestnictwo w imprezie jest bezpłatne
 • NAGRODY
 1. Ogłoszenie wyników odbędzie się w dniu zawodów ok. godz. 11.00.
 2. Każdy uczestnik, który ukończy Mistrzostwa, może odebrać w Biurze Mistrzostw Certyfikat Uczestnictwa.   
 3. Wśród wszystkich uczestników I Otwartych Mistrzostw Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w Nordic Walking, rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe.
 • TRASA
 1. START i META znajduje się na terenie Stadionu Olimpijskiego we Wrocławiu
 2. Na trasie obecni będą sędziowie, którzy będą dokonywali oceny techniki marszu NW oraz udzielali kar za naruszenie regulaminu imprezy.
 3. Wszystkie trasy są oznaczone i przebiegają po drogach o różnej nawierzchni
 4. Trasa będzie oznaczona znakami pionowymi i poziomymi co 1 kilometr.
 5. Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.

pełny regulamin dostępny jest na stronie: http://www.awf.wroc.pl/bieg/2009/counter.idc

Zapisy grupy Nordic Walking FAN Team:

telefonicznie: 501 158 301

e-mail: nordicwalking@fan.org.pl

ilość miejsc ograniczona dla osób bez własnych kijków! zapisy na Mistrzostwa dokonamy w niedzielę przed zawodami (osoby, które mają swój sprzęt mogą samodzielnie zarejstrować się przez stronę organizatora), dla osób bez sprzętu zbiórka o godz. 8.30 w okolicach biura zawodów (przy Stadionie Lekkoatletycznym przy ul. Paderewskiego).