Wszystkie osoby, które są zainteresowane Wolontariatem w ramach naszego Stowarzyszenia zapraszamy na spotkanie 1 października.

Spotkanie odbędzie się o godzinie 18:00 we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 na ulicy Legnickiej 65.

Spotkanie będzie miało na celu integrację wszystkich wolontariuszy, jak również przedstawienie najbliższych planów i zadań Stowarzyszenia Promocji Sportu FAN.

Serdecznie zapraszamy!