REGULAMIN: „NATUR KAPS – MILA OLIMPIJSKA

CEL:

 • Upowszechnianie i popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
 • Upowszechnianie Nordic Walking – marszu, który leczy.
 • Promocja preparatów witaminowych, mineralnych i naturalnych substancji  Firmy  HASCO-LEK.
 • Promocja 27. Hasco-Lek Wrocław Maratonu.

ORGANIZATOR:

 • Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław, Al. I. J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, tel.  71/3459020, www.mcs.wroc.pl.
 • Stowarzyszenie Maraton, Al. I. J. Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław.

TERMIN i MIEJSCE:

 • Bieg odbędzie się 13.09.2009 r. w ramach 27. Hasco-Lek Wrocław Maratonu.
 • Start o godzinie 09:15.
 • Stadion Olimpijski we Wrocławiu, al. Paderewskiego 35.

TRASA i DYSTANS:    

 • START i META – biegu będą znajdować się na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu w miejscu Startu i Mety 27. Hasco-Lek Wrocław Maratonu.
 • Trasa biegu:
 • al. zachodnia Stadionu Olimpijskiego;
 • skręt w prawo w al. Paderewskiego;
 • skręt (na wysokości ul. Noskowskiego) w prawo na tereny Stadionu Olimpijskiego;
 • drogi wewnętrzne Stadionu Olimpijskiego;
 • skręt w lewo na al. zachodnią Stadionu Olimpijskiego;
 • Meta (brama pergoli).

Dystans1609 m (1 mila).

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Uczestnikiem biegu może zostać każda osoba, bez względu na wiek i płeć.
 • Warunkiem udziału jest zgłoszenie się do Biura Biegu „NATUR KAPS – MILA OLIMPIJSKA” osobiście lub drogą elektroniczną oraz przedstawienie aktualnego badania lekarskiego dopuszczające do udziału w biegach długich lub podpisanie oświadczenia stwierdzającego uczestnictwo w biegu na własną odpowiedzialność (w przypadku osób niepełnoletnich – wyrażenie zgody przez prawnego opiekuna) oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia /nazwisko, imię, data  urodzenia, adres  zamieszkania/ będą przyjmowane:

 • od 22 maja do 11 września 2009 drogą elektroniczną: naturkapsmila@mcs.wroc.pl;
 • od 7 do 11 września 2009 w godzinach 10:00-18:00 osobiście w Biurze Organizacyjnym Biegu „Natur Kaps – Mila Olimpijska”: al. Paderewskiego 35 we Wrocławiu, Stadion Olimpijski, pokój 55, wejście B  /Pergola/;
 • 12 września w godzinach 09:00-22:00 w Biurze Organizacyjnym Biegu w pomieszczeniu pod główną trybuną Stadionu Olimpijskiego /naprzeciw stadionu LA/, ul. Paderewskiego 35;
 • 13 września w godzinach 06:00-07:30 w Biurze Organizacyjnym Biegu w pomieszczeniu pod główną trybuną Stadionu Olimpijskiego.

Każdy zgłoszony zweryfikowany zawodnik otrzyma numer startowy, a pierwszych dwa tysiące zgłoszonych i zweryfikowanych  zawodników otrzyma koszulki z logo „NATUR KAPS – MILA OLIMPIJSKA”  do odbioru  w dniach:

 • od 7 do 11 września 2009 w godzinach 10:00-18:00 w Biurze Organizacyjnym  Biegu – Stadion Olimpijski, al. Paderewskiego 35 we Wrocławiu, pokój 55, wejście B /Pergola/;
 • 12 września  w godzinach 09:00-22:00 w Biurze Organizacyjnym Biegu w pomieszczeniu pod główną trybuną Stadionu Olimpijskiego;
 • 13 września  w godzinach 06:00-07:30 w Biurze Organizacyjnym Biegu w pomieszczeniu pod główną trybuną Stadionu Olimpijskiego.

OPŁATA STARTOWA:

 • Udział w biegu jest bezpłatny.

KLASYFIKACJA:

 • W biegu nie będą prowadzone żadne klasyfikacje.
 • Bieg posiada formułę otwartą, liczy się uczestnictwo.

NAGRODY:

 • Po ukończeniu biegu pierwszych 2000  osób otrzyma zestaw upominkowy od firmy HASCO-LEK.
 • Wśród wszystkich uczestników  którzy ukończą bieg zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę HASCO-LEK: skuter, sprzęt sportowy, sprzęt RTV.
 • Warunkiem udziału w losowaniu jest ukończenie biegu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych ,czytelne wypełnienie i złożenie kuponu konkursowego do urny znajdującej się w okolicy mety oraz  uczestniczenie w losowaniu i osobisty odbiór nagrody za okazaniem numeru startowego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 2. Przygotowaniem miłośników Nordic Walking do biegu zajmuje się grupa Nordic Walking FAN Team przy Stowarzyszeniu Promocji Spotu FAN, więcej informacji na stronie: www.fan.org.pl.
 3. Organizator zapewnia szatnie – przebieralnie i szatnie depozytowe w hali AWF (Stadion Olimpijski), toalety, służby medyczne na starcie, trasie i mecie.
 4. Każdy uczestnik biegu musi posiadać dowód tożsamości celem okazania podczas weryfikacji.
 5. Zobowiązuje się uczestnika obdarowanego skuterem  przez Firmę Hasco-Lek do niesprzedania go w ciągu 12 miesięcy od dnia otrzymania oraz zachowania umieszczonego na nim  obrandowania.
 6. Zobowiązuje się  obdarowanych nagrodami ufundowanymi przez  Firmę Hasco-Lek do umożliwienia tej Firmie kontroli, czy w okresie 12 miesięcy od dnia  przekazania nagród  zostały  zachowane umieszczone na nich obrandowania.
 7. Zobowiązuje się uczestników biegu „Natur Kaps Mila Olimpijska”, którzy otrzymają koszulki do  ich noszenia  podczas trwania  zawodów .
 8. Każdy uczestnik biegu jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 9. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

Wrocław, dnia 21 maja 2009 r.

Dyrektor Maratonu

Waldemar Biskup

bo sport tworzą ludzie i ich myślenie

Nasza organizacja korzysta z pomocy Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 prowadzonego przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” a współfinansowanego przez Gminę Wrocław.

www.sektor3.wroclaw.pl

www.wroclaw.pl