Miło nam poinformować o nowej inicjatywie – będzie to cykl pikników rowerowych, które są współfinansowane przez Gminę Wrocław. Esencją projektu będą wędrówki rowerowe po wrocławskich terenach rekreacyjnych i parkach organizowane w cyklu 4 imprez.

W każdej przeprowadzone będą co najmniej dwa rajdy o różnym stopniu trudności, także liczne imprezy towarzyszące takie jak ogniska, znakowanie rowerów, kontrole stanu technicznego.

W pierwszej edycji projektu „Wrocławskich pikników rowerowych” chcemy skupić uwagę na podniesieniu świadomości na temat możliwości, jakie niesie rekreacja rowerowa, znajomość przepisów ruchu drogowego i bezpieczeństwa na drodze poprzez przeprowadzenie atrakcyjnych konkursów oraz za pomocą materiałów szkoleniowych dla uczestników.

W rajdzie będą mogły wziąć udział osoby posiadające rower, dobrą umiejętność posługiwania się nim oraz stan zdrowia pozwalający im w udziale. Niepełnoletni będą mogli brać udział w projekcie wyłącznie pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów.

Poszczególne trasy poprowadzone będą w zdecydowanej większości drogami gminnymi lub leśnymi o żadnym lub znikomym natężeniu ruchu. Pierwszy rajd już 30 maja, kolejne 27 czerwca, 12 i 26 września.

Zapraszamy! Wkrótce więcej szczegółów.