REGULAMIN BIEGU REKREACYJNEGO NA DYSTANSIE 1,5 KM I 3 KM
W RAMACH AKCJI POLSKA BIEGA 2009

 1. Cel imprezy
   Bieg odbywa się w ramach akcji Polska Biega, której pomysłodawcą i patronem jest Gazeta Wyborcza. Akcja ma na celu promocję biegania jako atrakcyjnej formy  spędzania wolnego czasu wśród ludzi w każdym wieku.
 2. Organizator
  Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN, ul. Św. Jadwigi 12 50-226 Wrocław,
  Tel: 071 346 99 26, www.fan.org.pl,  e-mail : bieganie@fan.org.pl
  Kontakt : Agata Bogucka  tel: 605 069 547
 3. Termin, miejsce, trasa.
  Impreza odbędzie się 10 maja 2009 r. o godzinie 15:00, na terenie Parku Zachodniego. Punkt zgłoszeń będzie znajdował się na parkingu przy Hali Orbita.
  Plan imprezy:
  15:00 – bieg na dystansie 1,5 km
  15:30 –  bieg na dystansie 3 km
  W czasie trwania imprezy będzie dodatkowo możliwości poznania Nordic Walking i pojazdów Trikke
 4. Zgłoszenia
  • mailowo, z podaniem imienia i nazwiska uczestnika oraz wybranego dystansu, na adres bieganie@fan.org.pl do dnia 6 maja 2009 r.
  • w dniu imprezy w punkcie zgłoszeń w godzinach 13.00-14.30. Będą tam znajdowały się punkty dla uczestników zgłoszonych na bieg mailowo do dnia 6 maja oraz dla tych zgłaszających się bezpośrednio przed biegiem, w celu podpisania oświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych.
 5. Warunki uczestnictwa
  • W BIEGU BIORĄ UDZIAŁ OSOBY BEZ WZGLĘDU NA WIEK – DZIECI, MŁODZIEŻ I DOROŚLI.
  • WSZYSCY UCZESTNICY PODPISUJĄ PRZED STARTEM OŚWIADCZENIE O BRAKU PRZECIWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DLA WYSIŁKU FIZYCZNEGO
  • Bieg jest bezpłatny
  • Posiadanie ubioru i obuwia odpowiedniego do biegania
  • Uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność
 6. Nagrody
  Dla wszystkich uczestników przewidziane są pamiątkowe dyplomy akcji Polska Biega
 7. Dla wszystkich uczestników organizator zapewnia szatnię oraz numerki z agrafkami.
  DLA OSÓB, KTÓRE ZGŁOSZĄ SIĘ MAILOWO DO DNIA 6 MAJA PRZEWIDZIANE SĄ DODATKOWE UPOMINKI ORAZ NUMERKI Z IMIENIEM I NAZWISKIEM.
 8. Bieg odbędzie się bez pomiaru czasu.
 9. Organizator zapewnia opiekę medyczną.

Uwaga! Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.                                                          
                                                                                         Organizator
                                                                        Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN