Celem projektu jest organizacja i przeprowadzenie imprez rekreacyjnych skierowanych do szerokiej grupy odbiorców. Pośrednimi celami jest promocja zdrowego stylu życia poprzez aktywny udział przedstawicieli różnych grup wiekowych w zajęciach rekreacyjnych.

Dlaczego Dolina Baryczy?

Ponieważ Park krajobrazowy „Dolina Baryczy” jest parkiem ponadregionalnym. Został powołany rozporządzeniem Wojewody Kaliskiego i Wojewody Wrocławskiego z dnia 3 czerwca 1996 r. Całkowita powierzchnia parku wynosi 87 040 ha. Dolnośląska część parku znajduje się w odległości ponad 60 km na północ od Wrocławia, obejmując gminy: Milicz, Krośnice, Żmigród, Cieszków, Twardogóra, Trzebnica i Prusice. Trzon Parku stanowią jednak trzy pierwsze gminy. Lasy występujące w obrębie parku należą do nadleśnictw Milicz i Żmigród (część dolnośląska). Główną rzeką tego obszaru jest Barycz stanowiąca największy prawobrzeżny dopływ Odry na terenie Dolnego Śląska. Znaczna część doliny porośnięta jest lasami. Pomiędzy nimi znajdują się pola uprawne, łąki i pastwiska. Słaba jakość gleb przyczyniła się do stosunkowo niewielkiego rozwoju rolnictwa w tym rejonie i małego zagęszczenia ludności. Celem utworzenia parku było objęcie ochroną najcenniejszego obok doliny Odry fragmentu środowiska przyrodniczego, zachowanie mało zmienionych ekosystemów wodno-błotnych i leśnych oraz ich cennej ornitofauny, ochrona ekosystemów stawowych przed parcelacją i prywatyzacją stawów oraz stopniowa redukcja zanieczyszczeń wód, gleb i powietrza.

O projekcie:

Jest to pierwsza edycja projektu ”Aktywnie Doliną Baryczy”, zakłada on organizację imprez rekreacyjnych zachęcających do aktywności fizycznej osoby w różnym wieku. W każdej imprezie przewidujemy udział ok. 20 osobowej grupy, która w zależności od terminu będzie łączyła i poznawała różne formy rekreacji. W każdej imprezie jedną z form będzie spacer z kijkami (Nordic Walking), a dwukrotnie spacer połączony będzie z udziałem w spływie kajakowym.

Projekt współfinansowany jest ze środków Gminy Milicz oraz Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Pierwsze zajęcia już 25 kwietnia w Miliczu, zbiórka przy Chatce Puchatka w pobliżu Ogródka Jordanowskiego o godz. 14:30

Zajęcia rozpoczniemy o godz. 14:30, potrwają on ok. 2 do 3 godzin.

Koszty:

10 zł – dla mieszkańców Gminy Milicz

w cenę wliczono: opiekę wykwalifikowanego instruktora Nordic Walking, wodę, posiłek regeneracyjny oraz profesjonalny sprzęt do Nordic Walking

ZAPISY:

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie pod numerem +48 501 158 201 lub mailowo nordicwalking@fan.org.pl. Następnie osoby, które zgłoszenia wyślą mailem otrzymają zwrotnie deklarcję, którą należy wypełnić i odesłać. Osoby zgłaszające się telefonicznie deklarację uczestnika zajęć wypełnią na miejscu przed zajęciami. Prosimy o zabieranie ze sobą dowodów osobistych.

Ilość miejsc jest ograniczona, ponieważ sprzęt jest kosztowny i na tą chwilę możemy zaprosić na jednorazowy spacer dla 30 osób. Spacerowiczów z własnymi kijkami również prosimy o wcześniejsze zgłoszenie w celu zapewnienia prowiantu.

O miejscu i godzinie zbiórki informujemy z kilkudniowym wyprzedzeniem poprzez naszą stronę, mailowo lub telefonicznie (w wyjątkowych sytuacjach).

Pozostałe formalności załatwiamy już przed samym spacerem wtedy to zbieramy podpisy oraz opłaty.

Warunkiem udziału w projekcie jest wypełnienie ankiety oraz podpisanie regulaminu uczestnictwa.

KONTAKT:   Marcin Spitalniak
    koordynator projektu
     

 e-mail

  nordicwalking@fan.org.pl
tel.    

bo sport tworzą ludzie i ich myślenie

Nasza organizacja korzysta z pomocy Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 prowadzonego przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” a współfinansowanego przez Gminę Wrocław.

www.sektor3.wroclaw.pl

www.wroclaw.pl