Od marca na ternie Gminy Milicz ruszy kolejny projekt naszej organizacji. Tym razem do zwiększonej aktywności fizycznej będziemy zachęcać mieszkańców właśnie tej Gminy. Cykl zajęć przeprowadzimy w tamtejszym Parku Krajobrazowym Doliny Baryczy.

Celem projektu jest organizacja i przeprowadzenie imprez rekreacyjnych skierowanych do szerokiej grupy odbiorców w różnym wieku. Pośrednimi celami jest promocja zdrowego stylu życia poprzez aktywny udział mieszkańców Gminy w cyklu zajęć.

Ponadto projekt zakłada osiągnięcie pośrednio następujących rezultatów:

  • integrację społeczeństwa lokalnego podczas wspólnych zajęć,
  • zapoznanie mieszkańców okolic Milicza i nie tylko z możliwościami spędzania wolnego czasu w aktywny sposób,
  • integrację rodzin,
  • promocję Parku Krajobrazowego Doliny Baryczy,
  • promocję rozwijania aktywności fizycznej i sportu wśród społeczeństwa lokalnego,

Dlaczego Dolina Baryczy?

Ponieważ Park krajobrazowy „Dolina Baryczy” jest parkiem ponadregionalnym. Został powołany rozporządzeniem Wojewody Kaliskiego i Wojewody Wrocławskiego z dnia 3 czerwca 1996 r. Całkowita powierzchnia parku wynosi 87 040 ha. Dolnośląska część parku znajduje się w odległości ponad 60 km na północ od Wrocławia, obejmując gminy: Milicz, Krośnice, Żmigród, Cieszków, Twardogóra, Trzebnica i Prusice. Trzon Parku stanowią jednak trzy pierwsze gminy. Lasy występujące w obrębie parku należą do nadleśnictw Milicz i Żmigród (część dolnośląska). Główną rzeką tego obszaru jest Barycz stanowiąca największy prawobrzeżny dopływ Odry na terenie Dolnego Śląska. Znaczna część doliny porośnięta jest lasami. Pomiędzy nimi znajdują się pola uprawne, łąki i pastwiska. Słaba jakość gleb przyczyniła się do stosunkowo niewielkiego rozwoju rolnictwa w tym rejonie i małego zagęszczenia ludności. Celem utworzenia parku było objęcie ochroną najcenniejszego obok doliny Odry fragmentu środowiska przyrodniczego, zachowanie mało zmienionych ekosystemów wodno-błotnych i leśnych oraz ich cennej ornitofauny, ochrona ekosystemów stawowych przed parcelacją i prywatyzacją stawów oraz stopniowa redukcja zanieczyszczeń wód, gleb i powietrza.

Doświadczenie i partnerzy?

Projekt został przygotowany na bazie doświadczeń zebranych przez Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN przy organizacji wielu projektów w roku 2008 były to przede wszystkim projekty związane z tą tematyką  Nordic Walking, czyli: „Nordic Walking FAN Wrocław„, „Nordic Walking FAN Wrocław 2 edycja”  i aktywniejsza „Bieganie z kijkami„. Wspierać będzie nas Telewizja Dolnośląska, która w swoich programach będzie informowała o kolejnych imprezach i postępach przy realizacji zadania, dzięki wsparciu Telewizji informacja o projekcie będzie docierać nie tylko we Wrocławiu, ale i innych regionach Dolnego Śląska. Do partnerstwa udało nam się zaprosić lokalną organizację Fundację EUREGIO, która działa na terenie Milicza.

O szczegółach związanych z projektem już wkrótce będziemy informować na naszej stronie, obecnie jesteśmy na etapie ustalania harmonogramu oraz szczegółów związanych z projektem.