Stowarzyszenie realizuje wiele zadań statutowych w oparciu o swoje grupy aktywności i sekcje, w 2009 roku funkcjonowały:

 • Nordic Walking FAN Team – popularyzująca spacery z kijkami w różnych formach.
 • iPR – Inicjatywa Public Relations – odpowiedzialna za działania promocyjne Stowarzyszenie, stronę internetową, kontakty z mediami itd.
 • FOTO – działają w niej osoby związane z fotografią, które przygotowują materiały zdjęciowe z najważniejszych imprez i spotkań
 • VOLONTARIUS – grupa w ramach Centrum Wolontariatu Sportowego o jej działaniach piszemy szerzej w dalszej części

Grupy realizowały różne projekty współfinansowane z różnych źródeł, m.in.:

         

Zrealizowane w 2009  najważniejsze działania:

NORDIC WALKING FAN TEAM

Powstała w 2008 roku grupa rozwijała się i na koniec roku 2009 grupa liczyła blisko 40 członków. W ramach naszej działalności realizowaliśmy różne formy spacerów, dostosowane dla potrzeb każdego. W bieżącym roku sekcja zorganizowała blisko 50 zajęć we Wrocławskich Parkach.

 • OLIMPIJSKA MILA – impreza miała na celu promocję Nordic Walking i ukazanie tej formy ruchu jako spaceru dla wszystkich dużych i małych. Olimpijska Mila była imprezą towarzyszącą 27. HASCO-LEK Maraton Wrocław, na dystansie 1609 m (mila morska) rywalizowali amatorzy biegania oraz miłośnicy Nordic Walking. Wzięło w niej udział ok. 50 kijkarzy z całego Wrocławia.
 • NORDIC WALKING FAN WROCŁAW – projekt miał na celu zorganizowanie spacerów po Wrocławskich parkach oraz szkoleń na pomocników instruktora Nordic Walking. Przeprowadzone imprezy rekreacyjne skierowane były do szerokiej grupy odbiorców w różnym wieku. Była to kontynuacja zainicjowanego w 2008 roku projektu.
 • NORDIC WALKING FAN TOUR – projekt miał na celu zapoznanie mieszkańców naszego województwa z ciekawymi miejscami w regionie gdzie można swobodnie uprawiać Nordic Walking. Realizowane zadanie okazało się być trafioną odpowiedzią na potrzeby mieszkańców Wrocławia i okolic, którzy chętnie uczestniczyli w proponowanych zajęciach. W sumie we wszystkich blisko 200 osób.
 • NORDIC WALKING FAN SENIOR – w ramach współpracy z Wrocławskim Centrum Seniora na początku roku uruchomione zostały specjalne grupy Nordic Walking 60+. Partnerami projektu oprócz wspomnianego Centrum Seniora zostali również MegaSenior i Multikino Pasaż Grunwaldzki. Projekt w pierwszym roku nie był dotowany, sfinansowaliśmy go z własnych środków, cieszył się on nie tylko zainteresowaniem wśród pojedynczych osób, ale również spacery organizowane były dla konkretnych Klubów Seniora min. na Kowalach, Leśnicy, Polance, Nowym Dworze itp. W roku 2009 przeprowadzonych zostało 47 spacerów dla Seniorów.
 • RAZEM SPRAWNIEJ – był nowatorskim pomysłem naszych instruktorów i osób związanych z przedstawicielami grup osób niepełnosprawnych. Łączył w sobie dotychczasowe doświadczenia pomysłodawców w zakresie organizowania zajęć nordic walking z nowatorskim podejściem do aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych. 
 • PRZEWODNIK NORDIC WALKING – w celu przypomnienia osobom, które uczestniczyły w spacerach, a także dotarcia do nowych miłośników tej formy ruchu wydaliśmy informacyjny przewodnik. Zawierał on podstawowe dane dotyczące historii, zalet i sposobu chodu w Nordic Walking. Zrealizowaliśmy cel, aby ten przewodnik był połączeniem teoretycznego instruktażu Nordic Walking w pigułce i promocją Dolnego Śląska.
 • AKTYWNIE DOLINĄ BARYCZY – ten projekt był pod pewnym względem nowatorskim przedsięwzięciem z uwagi na realizację go na odległość dzielącą Wrocław i Milicz. Jednak determinacja instruktorów, koordynatora i innych osób realizujących projekt zaowocowały sukcesem w postaci dobrze zrealizowanego projektu. Cieszył się on sporym zainteresowaniem zarówno forma spacerowa jaką były spacery z kijkami Nordic Walking oraz spływy kajakowe Baryczą spotkały się z aprobatą mieszkańców regionu. W spacerach uczestniczyli mieszkańcy gminy Milicz, natomiast w spływach już szersza grupa mieszkańców województwa Dolnośląskiego.

NARTY BIEGOWE – kolejna nowa inicjatywa naszej organizacji, jej celem była organizacja i przeprowadzanie imprez rekreacyjnych na nartach skierowanych do szerokiej grupy odbiorców. Ponadto projekt zakładał promocję Dolnego Śląska, zapoznanie mieszkańców Dolnego Śląska z prawidłową techniką narciarstwa biegowego oraz integrację społeczeństwa lokalnego podczas wspólnych zajęć z narciarstwa biegowego.

SIATKARSKIE MIKOŁAJKI – w grudniu zorganizowaliśmy kolejną już 5 edycję imprezy. Tak jak i poprzednie i tym razem cieszyła się ona ogromnym zainteresowaniem. Hala Orbita ponownie wypełniła się po brzegi, punktem kulminacyjnym imprezy był mecz w ramach Plus Ligi Kobiet z udziałem drużyn Impel Gwardia Wrocław i Anion MKS Dąbrowa Górnicza. Impreza była możliwa dzięki zaangażowaniu wielu środowisk, jednak to dzięki Wolontariuszom udało zorganizować się ją z tak wielkim rozmachem. Na miesiąc przed Siatkarskimi Mikołajkami nasze Stowarzyszenie wspólnie z Niezależnym Zrzeszenie Studentów Politechniki Wrocławskiej już po raz trzeci zorganizowało zbiórkę zabawek pod nazwą ”Podziel się zabawką”. Dzięki dobroczynności dzieci i ich rodziców udało się zrobić około 600 paczek. W imprezie wzięło udział ok. 2000 osób, byli to indywidualni goście oraz przedstawiciele placówek z terenu całego Dolnego Śląska.

WROCŁAW BIEGA, WROCŁAW AKTYWNY – głównym celem projektu było promowanie biegania, które jest formą aktywności dla wszystkich. Uroczystości inauguracyjne powierzonego do realizacji zadania zbiegły się z ogólnopolskim dniem biegania rekreacyjnego, organizowanym w ramach akcji Polska Biega. Chcieliśmy, aby uczestnicy mogli wynieść z biegania indywidualne korzyści, takie jak poprawa kondycji czy zwiększenie wytrzymałości organizmu. Wspólne bieganie miało także na celu pokazanie mieszkańcom Wrocławia, że również w mieście istnieją tereny, umożliwiające uprawianie tej formy aktywności.

WROCŁAWSKIE PIKNIKI ROWEROWE – były pierwszym naszym przedsięwzięciem rowerowym, jak się później okazało trafionym w dziesiątkę. Odbyły się cztery wycieczki rowerowe w okolicach Wrocławia. Wycieczki propagowały bezpieczną jazdę, przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym oraz używanie kasków ochronnych.

CENTRUM WOLONTARIATU SPORTOWEGO – FAN Volontarius TEAM – prowadzone przez nas Centrum Wolontariatu Sportowego powstało głównie po to by stworzyć wokół Stowarzyszenia grupę przyjaźnie nastawionych osób do niesienia pomocy innym. Jako organizacja prowadzimy wiele własnych projektów, organizujemy spotkania, wykłady, szkolenia itd. Grupa wolontariuszy miała nas wspierać w realizacji tych celów, a także dawać jej członkom szansę rozwoju i zdobywania doświadczeń. W 2009 roku współpracowaliśmy min. przy meczach Ligi Światowej z udziałem Reprezentacji Polskich Siatkarzy, Mistrzostwach Europy w Piłce Siatkowej Kobiet.