Miło nam poinformować, iż od stycznia 2009 roku nasza organizacja przeniesie się do nowego biura. Lokalizacja jest naszym zdaniem równie przystępna co poprzednia, a nowe biuro daje nadzieję na jeszcze lepszą pracę i rozwój naszej organizacji. W pierwszym tygodniu stycznia będziemy się wprowadzali, a już od 12 stycznia 2009 będzie nas można odwiedzić w nowym biurze.

Nowa siedziba będzie mieścić się w budynku Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu. Biuro znajduje się na pierwszym piętrze (pokój nr 112), a wejście do bydnku jest od strony ul. Św. Anny przez dziedziniec budynku i recepcje.

 Jednocześnie informujemy, iż w związku ze zmianą danych adresowych wszelką korespondencję należy wysyłać na adres:

Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN

ul. św. Jadwigi 12, 50-266 Wrocław

Zmiana siedziby nie spowoduje zmiany numeru FAX (071 723 43 60) pozostanie on niezmieniony. Dojdzie natomiast numer stacjonarny o czym poinformujemy na naszej stronie.