Marszałek Województwa Dolnośląskiego Marek Łapiński objął Honorowym Patronatem czwartą edycję Siatkarskich Mikołajek, które 7 grudnia nasze Stowarzyszenie organizuje w hali Orbita we Wrocławiu.

Marszałek Marek Łapiński jest trzecią osobą, która Honorowym Patronatem objęła imprezę, wcześniej zrobili to już Prezesi Polskiego i Dolnośląskiego Związku Piłki Siatkowej, panowie Mirosław Przedpełski (PZPS) oraz Paweł Wachowiak (DZPS).

 

Sylwetka Pana Marszałka Województwa Dolnośląskiego – Marka Łapińskiego:

Marek Łapiński ma 37 lat. Jest absolwentem Wydziału Rekreacji i Turystyki Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Zawodowo związany był z mediami. Pracował m.in. jako dziennikarz Radia Eska we Wrocławiu. Pełnił też funkcję redaktora naczelnego Nowej Gazety Trzebnickiej, a następnie był jej wydawcą. Od 2000 do 2005 roku – wiceprezes Stowarzyszenia Gazet Lokalnych w Warszawie. Był współautorem projektu Reklamy Sieciowej Gazet Lokalnych w Polsce.

W latach 1998-2002 był radnym Rady Miasta i Gminy Trzebnica.  Pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki, Rekreacji i Współpracy Międzynarodowej. W 2005 roku objął mandat radnego Województwa Dolnośląskiego i został wybrany Wiceprzewodniczącym Komisji Polityki Rozwoju Regionalnego i Gospodarki. Od 2006 do 2007 był Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. W 2007 roku został Przewodniczącym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Członek Związku Województw RP i Komisji Programowej związku, przedstawiciel w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy przy Radzie Europy w Strasburgu, zasiada w Izbie Regionów. Jest członkiem Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Trzebnicy, Trzebnickiego Stowarzyszenia Sportowo-Rekreacyjnego „Polonia”, zasiada w Radzie Dolnośląskiej LZS, należy do Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy, reprezentuje Gminę Trzebnica w Stowarzyszeniu Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy.