Zasady współpracy

   Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN jest platformą integrującą ludzi, dla których SPORT jest inspiracją do zaangażowania w działalność edukacyjną, społeczną, ekologiczną, kulturalną, a także promocję zdrowia, przedsiębiorczości, rekreacji i turystyki. Jest również źródłem aktywności fizycznej mającej istotny wpływ na rozwój, zdrowie oraz podniesienie jakości życia człowieka.

FAN w powszechnym tego słowa znaczeniu to entuzjasta, pasjonat, miłośnik, kibic. Naszym zamiarem jest rozpalanie entuzjazmu do aktywności i działania, opartego na zasadach współpracy, szacunku dla drugiego człowieka, dialogu, wzajemności i partnerstwa. Umożliwiają one aktywizację i wspieranie inicjatyw oraz rozwój społeczności lokalnej i jej członków, a także sprzyjają tworzeniu poczucia przynależności do danego miejsca i grupy.

   SPORT tworzą ludzie i ich myślenie. Myślenie w powiązaniu ze skutecznym działaniem, opartym na koncepcji marketingu, jest dla nas warunkiem koniecznym do osiągania sukcesów. Dlatego cały czas poszukujemy partnerów do współpracy z naszą organizacją. Poszukujemy takich organizacji, które chciałby się pokazać w czasie różnych imprez sportowych, jak również tych które potrzebują pomocy w promocji oraz rozpowszechnieniu własnych imprez.

Współpracę nawiązujemy by wesprzeć w szczególności nasze działania (imprezy charytatywne, wyjazdy turystyczne, imprezy sportowe) oraz działania naszych partnerów, np. uatrakcyjnianie widowisk sportowych poprzez różnego rodzaju pokazy artystyczne i konkursy.

Zasady patronatu

FAN Promocja Sportu obejmuje patronatem:

 • imprezy sportowe o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim;
 • inicjatywy społeczne;
 • sportowe wydarzenia z życia szkół i uczelni;
 • spotkania ze sportowcami;
 • prezentacje drużyn;
 • akcje charytatywne.

W ramach patronatu oferujemy:

 • umieszczenie informacji na stronie głównej www.fan.org.pl (preferowany opis przygotowany przez organizatorów, w wyjątkowych sytuacjach opis przygotować mogą nasi przedstawiciele);
 • logo lub mini plakat imprezy na stronie głównej z linkiem do strony organizatora;
 • umieszczenie logotypu organizatora w zakładce „PARTNERZY”;
 • przygotowanie i zamieszczenie na stronie relacji z wydarzenia.

W zamian oczekujemy:

 • zamieszczenia logotypu FAN Promocja Sportu na stronie internetowej organizatora oraz na materiałach promocyjnych;
 • w zależności od możliwości organizatora umieszczenie banera FAN Promocja Sportu w czasie imprezy;
 • nawiązania stałej współpracy w zakresie wymiany informacji.

Szczegółowe ustalenia dotyczące PATRONATU w każdym przypadku omawiane są indywidualnie – w zależności od rodzaju imprezy, jej charakteru, organizatora, grupy docelowej itp.

Zasady promocji

Na głównej stronie w zakładce „Promujemy” systematycznie zamieszczamy informacje o działaniach oraz wydarzeniach związanych z daną grupą, miejscem czy inicjatywą.

Tworzymy i zamieszczamy także relacje z poszczególnych wydarzeń. Dajemy możliwość pozostawiania u nas ulotek i plakatów.

W zamian oczekujemy promowania naszych działań.