FAN Promocja Sportu obejmuje patronatem:
– imprezy sportowe o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim
– inicjatywy społeczne
– sportowe wydarzenia z życia szkół i uczelni
– spotkania ze sportowcami
– prezentacje drużyn
– akcje charytatywne
W ramach patronatu oferujemy:
– umieszczenie informacji na stronie głównej www.fan.org.pl (preferowany opis przygotowany przez organizatorów, w wyjątkowych sytuacjach opis przygotować mogą nasi przedstawiciele)
– logo lub mini plakat imprezy na stronie głównej z linkiem do strony organizatora
– umieszczenie logotypu organizatora w zakładce „PARTNERZY”
– przygotowanie i zamieszczenie na stronie relacji z wydarzenia
W zamian oczekujemy:
– zamieszczenia logotypu FAN Promocja Sportu na stronie internetowej organizatora oraz na materiałach promocyjnych
– w zależności od możliwości organizatora umieszczenie banera FAN Promocja Sportu w czasie imprezy
– nawiązania stałej współpracy w zakresie wymiany informacji
Szczegółowe ustalenia dotyczące PATRONATU w każdym przypadku omawiane są indywidualnie – w zależności od rodzaju imprezy, jej charakteru, organizatora, grupy docelowej itp.