Stowarzyszenie Ekologiczne Eko-Unia powstało 1994 r. w Gliwicach. Głównym kierunkiem działalności było wówczas budowanie świadomości ekologicznej na Śląsku oraz coroczna organizacja Letnich Szkół Młodych Ekologów.

Bardziej szczegółowa „Informacja o działalności Stowarzyszenia w latach 1994-2000” (obecnie w budowie).

W 2001 roku, po wyborze nowych władz Stowarzyszenia, z których większość pochodziła z Wrocławia, siedzibę Stowarzyszenia przeniesiono do tego miasta. Od tego czasu główny obszar zainteresowań Stowarzyszenia stanowi: wspieranie integracji ruchu Zielonych, współpraca międzynarodowa, rozwój obszarów wiejskich.

Stowarzyszenie wspiera i koordynuje inicjatywy obywatelskie zmierzające do realizacji konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju – ekorozwoju poprzez:

 • działalność informacyjną, oświatową
 • poszukiwanie rozwiązań systemowych, technicznych i technologicznych umożliwiających osiągnięcie powyższego celu
 • promocję inicjatyw związanych z tworzeniem i współpracą z podmiotami gospodarczymi zajmującymi się działalnością proekologiczną
 • podejmowanie działań zmierzających do poprawy stanu prawnego w zakresie ochrony środowiska i realizacji zasady zrównoważonego rozwoju
 • działanie na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego i szerzenia tolerancji
 • działanie na rzecz integracji europejskiej oraz partnerskiego udziału społeczeństwa polskiego w Unii Europejskiej
Najważniejsze z projektów realizowanych przez Stowarzyszenie
 • I. Projekt „Debata o Przyszłości Europy”

1. Monitorowaliśmy debatę toczącą się w ramach prac Konwentu o Przyszłości Europy, który przygotowywał kształt konstytucji UE oraz zmiany instytucjonalne w UE po rozszerzeniu o kraje kandydackie. Przedstawialiśmy również propozycje zmian wysuwane w ramach tego procesu przez grupę Zielonych z Parlamentu Europejskiego oraz organizacje pozarządowe z Polski i Europy.

2. W związku z projektem zrealizowano konferencje i warsztaty:

   Kraków – Demokracja płci
Wrocław- Warsztaty na temat Europejskiego Funduszu Społecznego
Warszawa, Sejm RP- Zieloni o Przyszłości Europy

Eko-Unia współorganizowała wizytację Komisji Rolnej Parlamentu Europejskiego na Mazowszu oraz seminarium w sprawie programów LEADERA i PREPARE z doradcami Komisji Rolnej PE w siedzibie Banku Światowego w Warszawie.

3. Została założona strona internetowa www.eko.org.pl/konwent

4. Przetłumaczyliśmy m.in. następujące dokumenty:

 • Zielona Konstytucja – Johannesa Voggenhubera
 • Skróty sprawozdań z grup roboczych Konwentu o Przyszłości Europy
 • Zielony Manifest
 • Stanowisko organizacji społecznych w sprawie reformy WPR „Brońmy Ojcowizny” (na angielski)
 • Artykuł dotyczący sukcesu Zielonych w wyborach w Niemczech
 • Dokument z Merano

5. Regularnie organizowaliśmy spotkania z mediami. Uczestniczyli w nich m.in. przedstawiciele Polskiego Radia Wrocław, Rzeczpospolitej, Gazety Wyborczej, PAP. Dziennikarz Radia Wrocław przy okazji naszych seminariów rozpoczął cykl audycji poświęcony problemom Wspólnej Polityki Rolnej. Powstało ok. 40 audycji. Zostały one wyemitowane w rozgłośniach obejmujących zasięgiem południowo-zachodnią Polskę.

6. Wspieraliśmy kampanię referendalną Grupy Referendalnej Zieloni pod hasłem „Do Unii po zmiany”. W ramach tej kampanii przygotowano materiały informacyjne, plakaty, audycje radiowe i telewizyjne.

Kwota dofinansowanie projektu wynosiła łącznie w latach 2002-2003 – 44200 Euro.

 • II. Projekt „Dobre Torby”
Projekt pomyślany był jako akcja przeciwstawiająca się zalewowi jednorazowych plastikowych opakowań. Polegał na produkcji, promocji i sprzedaży po obniżonej cenie 15 tys. lnianych toreb z atrakcyjnym nadrukiem, zaprojektowanym przez Beatę Tarnawę z Klubu Gaja,. Projekt został dofinansowany przez Fundację Fundusz Współpracy w wysokości 17 000 Euro.
 • III. Obecnie realizowany jest projekt „Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju – teoria i praktyka w ocenie pozarządowych organizacji ekologicznych”
 • IV. Stowarzyszenie uczestniczyło w ważnym dla wypracowania wspólnego stanowiska organizacji pozarządowych projekcie, który dotyczył reformy Wspólnej Polityki Rolnej Projekt realizowano od grudnia 2002 roku do czerwca 2004 roku, koordynowany był przez fundację IUCN Poland i EURONATUR. Informacje na ten temat dostępne są na stronie: www.iucn-ce.org.pl/agenda2007/pl/

bo sport tworzą ludzie i ich myślenie

Nasza organizacja korzysta z pomocy Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 prowadzonego przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” a współfinansowanego przez Gminę Wrocław.

www.sektor3.wroclaw.pl

www.wroclaw.pl