• AHA (ang. American Heart Association) – Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne. www.americanheart.org

 • Beck Claude (1894-1971) – pionier chirurgii serca, stworzył sposób pomocy osobom z zawałem serca powikłanym zatrzymaniem jego akcji (defibrylacja oraz resuscytacja krążeniowo-oddechowa).

 • BLS (ang. basic life support) – podstawowe czynności resuscytacyjne, bezprzyrządowe postępowanie ratowniczego u osób będących w stanach nagłych.

 • CPR (ang. Cardiopulmonary Resuscitation) – resuscytacja krążeniowo-oddechowa.

 • dwufazowy / jednofazowy defibrylator – impuls elektryczny w defibrylatorach jednofazowych przebiega od jednej elektrody do drugiej, w dwufazowych przebiega w dwóch kierunkach między elektrodami „tam i z powrotem” dzięki czemu stosowane są niższe wartości energii defibrylacji.

 • defibrylacja – zamiana „fibrylacji” (łac. fibrillatio – drżenie) serca na prawidłowy rytm za pomocą impulsu elektrycznego.

 • EKG (elektrokardiogram, ang. ECG) – graficzny zapis czynności elektrycznej serca.

 • elektrody do defibrylacji – w AED, podkładki samoprzylepne przyklejane na odsłoniętą klatkę piersiową (pod prawym obojczykiem i na lewym boku poniżej serca), między którymi przez ciało poszkodowanego przepływa impuls elektryczny. 

 • energia defibrylacji – energia podawana przez defibrylator podczas wyładowania, jednostką są dżule (J), defibrylację wykonuje się energiami od 100J do 360J wedłg algorytmu. Energia jest zależna od:
  – przyłożonego napięcia (podawane napięcie jest zależne od oporu tkanek),
  – wielkości impulsu elektrycznego podawanego w amperach (A),
  – czasu trwania impulsu,
 • ERC (ang. European Resuscitation Council) – Europejska Rada Resuscytacji. www.erc.edu
 • ILS (ang. immediate life support) – postępowanie ratownicze u poszkodowanych w przypadku zatrzymania krążenia mającego miejsce w szpitalu. Zawierają się w nim podstawowe czynności resuscytacyjnych, przyrządowe udrażnianie dróg oddechowych, bezpieczne przeprowadzanie defibrylacji oraz podawanie leków.
 • łańcuch przeżycia / łańcuch ratunkowy – protokół zalecany przez AHA, zawierający prawidłową kolejność czynności, których wykonanie maksymalnie zwiększy szanse przeżycia poszkodowanego w przypadku zatrzymania akcji serca.
 • migotanie komór / VF (ang. ventricular fibrillation) – rozkojarzenie impulsów elektrycznych, które kontrolują rytm serca. Komórki mięśnia sercowego kurczą się bardzo szybko i chaotycznie, tak że nie są w stanie pompować krwi do mózgu i innych koniecznych do życia narządów.

 • PADP (ang. Public Access Defibrilators Program) – program szerokiego dostępu do automatycznych defibrylatorów zewnętrznych.

 • PRR – Polska Rada Resuscytacji. www.prc.krakow.pl

 • SCA (ang. sudden cardiac arrest) – nagłe zatrzymanie akcji serca / krążenia.

 • SCD (nag. sudden cardiac death) – nagła śmierć sercowa – naturalny zgon z przyczyn sercowych poprzedzony nagłą utratą przytomności w ciągu 1 godziny od początku ostrych objawów (możliwość wcześniejszego rozpoznania choroby serca – czas i tryb zgonu nieoczekiwany).