Pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu czwartej edycji imprezy.

W ramach projektu Siatkarskie Mikołajki 2008 wszyscy wolontariusze będą czynnie brać udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprezy. Raz na dwa tygodnie wolontariusze będą spotykać się ze swoim koordynatorem. Będzie to okazja to wymiany doświadczenia, uzyskania pomocy i przekazaniu informacji o postępach prac. Jest to impreza, na którą zapraszamy dzieci z Domów Dziecka z całego Dolnego Śląska, dlatego też tak bardzo potrzebna jest jak największa ilość wolontariuszy.

Zakres zadań wolontariusza:

 • pomoc w opracowaniu programu imprezy (konkursy, atrakcje);
 • pomoc w zakupach;
 • pozyskiwanie sponsorów;
 • kolportaż materiałów informacyjnych o imprezie (wieszanie plakatów, rozdawania ulotek);
 • kontakty z mediami;
 • opieka nad dziećmi w dniu trwania imprezy (rozdawanie prezentów, prowadzenie konkursów itp.);
 • a także wiele innych zadań, które mają na celu stworzenie niezapomnianej i pełnej wrażeń imprezy, która zapewni najmłodszym mnóstwa radości i uśmiechu w tym szczególnym dla nich dniu.

Co zyska wolontariusz:

 • duże doświadczenie;
 • umiejętność pracy z dziećmi z Domów Dziecka;
 • umiejętność organizowania imprez charytatywnych i sportowych;
 • umiejętność kontaktów z mediami;
 • miłe towarzystwo innych wolontariuszy;
 • satysfakcja.

Okres trwania zadania: od października do połowy grudnia.