Do niedawna w Polsce kwestie związane z uregulowaniami prawnymi w zakresie wolontariatu praktycznie nie istniały. Po wejściu w życie „Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” w różnych aktach prawnych pojawiło się jednak sporo zapisów, które odnoszą się do wolontariatu.

„Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” – Dz.U. z 29 maja 2003 r nr 96, poz. 873. Przepisy wprowadzające ustawę – Dz.U. z 29 maja 2003 r. nr 96 poz. 874.

Dokument, o którym mowa po raz pierwszy w sposób kompleksowy ujmuje w ramy prawne działalność organizacji pozarządowych i wolontariuszy w Polsce. Rozdział III ustawy w całości poświęcony jest wolontariatowi. Określone są w nim m.in.:

  • kto to jest wolontariusz
  • gdzie i na jakich zasadach mogą pracować wolontariusze
  • w jakim zakresie należy ich ubezpieczać
  • jakie koszty ich pracy można im zwracać
  • jak przygotować ich do pracy