Zachęcamy do współpracy wszelkie Kluby Sportowe, Związki i Federacje Sportowe, Organizacje Pozarządowe oraz inne podmioty. Jesteśmy organizacją uczącą się, ale z dużym bagażem doświadczenia. Mamy wiele pomysłów na realizację naszych statutowych celów oraz na to by wywiązywać się z podpisywanych Porozumień Partnerskich.

Zasady współpracy

   Stowarzyszenie Promocji Sportu FAN jest platformą integrującą ludzi, dla których SPORT jest inspiracją do zaangażowania w działalność edukacyjną, społeczną, ekologiczną, kulturalną, a także promocję zdrowia, przedsiębiorczości, rekreacji i turystyki. Jest również źródłem aktywności fizycznej mającej istotny wpływ na rozwój, zdrowie oraz podniesienie jakości życia człowieka.
   FAN w powszechnym tego słowa znaczeniu to entuzjasta, pasjonat, miłośnik, kibic. Naszym zamiarem jest rozpalanie entuzjazmu do aktywności i działania, opartego na zasadach współpracy, szacunku dla drugiego człowieka, dialogu, wzajemności i partnerstwa. Umożliwiają one aktywizację i wspieranie inicjatyw oraz rozwój społeczności lokalnej i jej członków, a także sprzyjają tworzeniu poczucia przynależności do danego miejsca i grupy.
   SPORT tworzą ludzie i ich myślenie. Myślenie w powiązaniu ze skutecznym działaniem, opartym na koncepcji marketingu, jest dla nas warunkiem koniecznym do osiągania sukcesów. Dlatego cały czas poszukujemy partnerów do współpracy z naszą organizacją. Poszukujemy takich organizacji, które chciałby się pokazać w czasie różnych imprez sportowych, jak również tych którzy potrzebują pomocy w promocji oraz rozpowszechnieniu własnych imprez.
   Współpracę nawiązujemy by wesprzeć w szczególności nasze działania (imprezy charytatywne, wyjazdy turystyczne, imprezy sportowe) oraz działania naszych partnerów np. uatrakcyjnianie widowisk sportowych poprzez różnego rodzaju pokazy artystyczne i konkursy.

Zasady Porozumienia Partnerskiego

FAN Promocja Sportu zawiera porozumienia partnerskie z:
– klubami sportowymi
– związkami i federacjami sportowymi
– organizacjami pozarządowymi
– innymi podmiotami o podobnym charakterze działań
W ramach porozumienia oferujemy:
– możliwość umieszczenia banera Partnera w jednym z kilku miejsc na stronie (miejsce do ustalenia)
– własną zakładkę z informacją i zdjęciami Partnera, możliwość umieszczenia logotypów swoich Sponsorów (wymaga dodatkowych uzgodnień)
– logo Partnera na stronie głównej
– pionowy baner w dziale współpraca (wymiary banera 120 x 400)
– umieszczenie informacji o zbliżających się imprezach/meczach itp. na stronie głównej www.fan.org.pl (preferowany opis przygotowany przez organizatorów, w wyjątkowych sytuacjach opis przygotować mogą nasi przedstawiciele wymaga dodatkowych uzgodnień)
– promocja Partnera na naszym stoisku podczas różnych imprez
– umieszczenie w kalendarzu imprez wszystkich propozycji oferowanych przez Partnera,  wraz z linkiem do strony oraz informacjami o możliwości zakupu biletów/karnetów oraz miejscu gdzie odbędzie się impreza
– możliwość udziału przedstawicieli Partnera w imprezach organizowanych przez FAN np. Ferie na Sportowo, Festyn – Dzień Dziecka z FAN-em, Siatkarskie Mikołajki itp.
W zamian oczekujemy:
– zamieszczenia logotypu FAN Promocja Sportu na stronie internetowej organizatora oraz na materiałach promocyjnych
– w zależności od możliwości organizatora umieszczenie banera FAN Promocja Sportu w czasie imprezy
– umieszczenia stoiska FAN-a w czasie wybranych imprez/meczy Partnera
– nawiązania stałej współpracy w zakresie wymiany informacji
Szczegółowe ustalenia dotyczące Porozumienia Partnerskiego w każdym przypadku omawiane są indywidualnie – w zależności od wielu czynników wynikających z zainteresowania, grupy docelowej itp.

bo sport tworzą ludzie i ich myślenie

Nasza organizacja korzysta z pomocy Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 prowadzonego przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” a współfinansowanego przez Gminę Wrocław.

www.sektor3.wroclaw.pl

www.wroclaw.pl