Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy została zarejestrowana w Warszawie 2 marca 1993 roku. Jej założycielami są Jerzy Owsiak, Lidia Niedźwiedzka-Owsiak, Bohdan Maruszewski, Piotr Burczyński, Paweł Januszewicz, Walter Chełstowski, Beata Bethke.

Dopiero po pierwszym Finale, który miał miejsce 3 stycznia 1993 roku, zarejestrowaliśmy Fundację w sądzie.

Wcześniej w ogóle o tym nie myśleliśmy, a pierwsza zbiórka pieniędzy była organizowana w oparciu o potrzeby kardiochirurgii dziecięcej Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie – istniała tam fundacja, która już od pewnego czasu zbierała pieniądze na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego. Miała swoje konto w Big Banku i to właśnie rozmowa Bohdana i Piotra w telewizyjnej Dwójce z Alicją Resich-Modlińską była pierwszym impulsem do mówienia o zbieraniu pieniędzy na ten cel.

Kiedy ogłosiliśmy w telewizyjnym programie „Róbta co chceta” zaproszenie do pierwszego Finału, myśleliśmy o jednorazowym happeningu i wielkiej zabawie, która miała przynieść wymierne korzyści. Ale jakie – tego nikt nawet nie przewidywał. Sukces pierwszego Finału pozwolił na podział zebranych pieniędzy pomiędzy wszystkie ośrodki kardiochirurgii dziecięcej w Polsce. Tym samym akcja nabrała znaczenia ogólnopolskiego, a nasze pierwsze zakupy w sposób istotny wpłynęły na poprawę pracy kardiochirurgów dziecięcych. Zakupów sprzętu medycznego dokonało Centrum Zdrowia Dziecka jako właściciel konta, na którym były pieniądze. Wszystkie pozostałe „przetargi” do dnia dzisiejszego prowadzi już Fundacja.

Sukces Pierwszego Finału spowodował, że postanowiliśmy powołać do życia Fundację, która podjęłaby się zorganizowania następnego Finału. Czyli poszliśmy za ciosem. Okazało się, że nie jednego, ale co roku kolejnych Finałów, które poświęcone są różnym celom.

Podstawowym celem Fundacji jest działalność w zakresie ochrony zdrowia polegająca na ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. Promocja i profilaktyka zdrowotna znalazła się w naszym statucie pod koniec zeszłego roku z racji naszego zaangażowania w te problemy.

W ciągu roku Fundacja zakupuje sprzęt na organizowanych przez nią „przetargach”. Dotychczas kupując sprzęt zagraniczny zwolnieni byliśmy z VAT-u, opłat celnych i podatku granicznego. Na dzień dzisiejszy, z tych zwolnień korzystamy na podstawie specjalnej zgody wydanej przez Ministra Finansów. Tak jak wszystkie instytucje pozarządowe, z niecierpliwością oczekujemy na nowelizację przepisów o instytucjach pozarządowych.

Każdorazowa zbiórka pieniędzy musi być rozliczona w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Rozliczenie takie jest podstawą do uzyskania pozwoleń na przeprowadzenie kolejnych Finałów.

W 2001 roku Fundacja podjęła się realizacji programu powszechnych przesiewowych badań słuchu u noworodków. Jest to pierwsze na tak poważną skalę przedsięwzięcie prowadzone przez Orkiestrę. Oprócz tego Fundacja na stałe prowadzi także 4 inne programy medyczne.

Od kilku lat nasza działalność marketingowa przejawia się w postaci organizowania koncertów muzycznych letnich „Przystanków Woodstock”.

Na dzień dzisiejszy czynny udział w pracach Fundacji biorą 4 osoby. Fundacja w 2002 r. postanowiła, że funkcja Prezesa Fundacji jest funkcją kadencyjną na okres 2 lat. Funkcja ta może być pełniona przez dwie kolejne kadencje z obowiązkową przerwą 1 kadencji i możliwością ponownego wyboru.

Aktualnym Prezesem Fundacji jest Bohdan Maruszewski. Pozostałe funkcje Fundacji: Jerzy Owsiak – Prezes Zarządu, Lidia Niedźwiedzka-Owsiak – członek Zarządu,  Piotr Burczyński – V-ce Prezes Zarządu.

bo sport tworzą ludzie i ich myślenie

Nasza organizacja korzysta z pomocy Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 prowadzonego przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” a współfinansowanego przez Gminę Wrocław.

www.sektor3.wroclaw.pl

www.wroclaw.pl