Program Partnerski Stowarzyszenia Promocji Sportu FAN

W ramach programu nasi członkowie korzystają z zniżek oferowanych przez partnerów programu.