W programie wyjazdów znajdą się m. in. spacery nordic walking, zwiedzanie atrakcji turystycznych, wspólne biesiadowanie. Organizatorzy zakładają możliwość wzięcia udziału w wyjazdach dodatkowo także członków rodzin Klubowiczów lub opiekunów.

W ciągu roku będziemy chcieli zorganizować kilka takich wyjazdów.

Kontakt: Małgorzata Kubiszewska
kordynator klubu
e-mail: klubseniora@fan.org.pl
tel: +48 508 918 428

bo sport tworzą ludzie i ich myślenie

Nasza organizacja korzysta z pomocy Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 prowadzonego przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” a współfinansowanego przez Gminę Wrocław.

www.sektor3.wroclaw.pl

www.wroclaw.pl