W ramach projektu Faza Ratunkowa, czyli OGR w Akcji
(Osiedlowa Grupa Ratunkowa) przeprowadzono szkolenie BLS AED