Na tych stronach znajdziecie wszelkie informacje o Stowarzyszeniu Promocji Sportu FAN, zachęcamy do współudziału w działalności naszej organizacji. Na pod-stronach tego działu poznacie czym się zajmujemy, jakie mamy aspiracje i co chcemy robić.

Poznacie osoby, które odpowiadają za Stowarzyszenie, jego Prezesa i pozostałych członków Zarządu. Każdorazowo Zarząd wybieramy podczas Walnych Zebrań członków Stowarzyszenia, przy zachowaniu statutowych postanowień. Co dwa lata odbywają się Walne Zebrania – Sprawozdawcze, na których na wniosek większości członków może dojść do zmian władz.

Można także poznać rodowód Stowarzyszenia, który nie jest nudny. Jako grupa nieformalna trzymaliśmy ze sobą od kilku lat, by w końcu po wytrwałych pracach nad statutem założyć naszą organizację. Nie będziemy wam już teraz zdradzać kim są założyciele. Kto będzie chciał na pewno odnajdzie takie informacje.

Poznacie misje Stowarzyszenia, po co powstało i komu ma służyć. Jakie mamy plany na najbliższą przyszłość, a jakie na tą bardziej odległą. Znajdziecie tu główne cele statutowe Stowarzyszenia, wszystkich nie jesteśmy w stanie wypisać, bo jest ich naprawdę dużo.

Znajdziecie tu również deklarację członkowską, a także wszystkie warunki jakie powinien spełniać członek stowarzyszania. W przypadku wyrażenia chęci przynależności do sekcji. Na ich stronach znajdziecie szczegółowe informacje o warunkach jakie należy spełnić.

W końcu znajdziecie tu wszelkie dane adresowe do nas, czekamy na wasze listy i maile z pytaniami, pomysłami, uwagami i innymi ciekawostkami dotyczącymi naszej organizacji.