Klub Aktywnego Seniora to nowa inicjatywa skierowana do Seniorów, po zeszłorocznych zajęciach z Nordic Walking dla Seniorów w tym roku czeka dla Państwa jeszcze więcej atrakcji. Zasadniczym celem utworzenia Klubu Aktywnego Seniora jest zrealizowanie działań, pozwalających na rozwijanie i propagowanie różnych form twórczej działalności Seniorów, integrowanie i aktywizowanie osób starszych na rzecz społeczności lokalnych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Projekt będzie dotyczyć obszaru działań o charakterze rekreacyjnym, turystycznym i kulturalnym z elementami edukacyjnymi. Projekt zakłada zaktywizowanie Seniorów, główne działania skierowane będą do osób mieszkających lub przebywających na terenie Wrocławia.

Nasze Stowarzyszenie od kilku lat organizuje przedsięwzięcia integrujące lokalne społeczności, szczególnie podczas zajęć popularyzujących zdrowy i aktywny tryb życia. Ważnym elementem wielu przedsięwzięć są spacery nordic walking, połączone z ćwiczeniami usprawniającymi. Jesteśmy prekursorami inicjującymi na tak dużą skalę popularyzację tej dyscypliny na Dolnym Śląsku.

Bazując na bogatych doświadczeniach nabywanych przy realizacji kolejnych projektów Stowarzyszenia, na początku 2009 roku pilotażowo włączono do ćwiczeń grupę Seniorów oraz osób niepełnosprawnych (m. in. osoby głuchonieme, osoby ze schorzeniami narządu ruchu oraz osoby niedowidzące). Forma ćwiczeń szybko zyskała akceptację w środowisku lokalnym i zaowocowała nawiązaniem współpracy m. in. z Wrocławskim Centrum Seniora oraz Klubami Seniora (Kowale, Leśnica, Nowy Dwór, Polanka i innymi). Współpraca z Klubami dotyczyła nie tylko organizowania zajęć dla członków tych Klubów. Osoby, które wyraziły szersze zainteresowanie różnymi formami aktywności fizycznej szybko znalazły miejsce w szeregach naszego Stowarzyszenia, włączając się do prac związanych z organizacją różnych przedsięwzięć. Jako wspólny cel postawiono zrealizowanie idei stworzenia pierwszego we Wrocławiu Klubu Aktywnego Seniora.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników przedsięwzięć organizowanych przez Stowarzyszenie zaplanowano w 2010 roku poszerzenie i urozmaicenie oferty kierowanej do Seniorów, których niniejszy projekt ma być integralną częścią. Położono nacisk na działania popularyzujące szeroko pojętą aktywizację ruchową i zdrowy tryb życia.

W ofercie klubu między innymi:

  • zajęcia rekreacyjne
  • wyjścia kulturalne (kino, teatr itp.)
  • spotkania klubowe
  • wycieczki

 

KONTAKT: Małgorzata Kubiszewska
koordynator klubu
email: klubseniora@fan.org.pl
tel: +48 508 918 428

bo sport tworzą ludzie i ich myślenie

Nasza organizacja korzysta z pomocy Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 prowadzonego przez Fundację Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella” a współfinansowanego przez Gminę Wrocław.

www.sektor3.wroclaw.pl

www.wroclaw.pl