W roku 2004 postanowiliśmy rozpocząć promocję stosowania najnowszych technik, w tym przypadku medycyny, które niekiedy są zbawieniem dla sportowców.

Nawiązaliśmy współpracę z dr Wincentym Śliwą, który jest specjalistą od wad postawy, który prowadzi prace naukowo-badawcze od 1980 roku. Głównym zadaniem laboratorium jest prowadzenie badań postawy i pomiarów parametrów ciała dzieci i młodzieży. Przy współpracy z Polską Akademią Nauk w 1981r powstał prototyp urządzenia służącego do pomiarów postawy ciała, który był udoskonalany podczas prac eksperymentalnych.

W 1989 roku powstało urządzenie pomiarowo-diagnostyczne Posturometr-S, którego twórcą jest dr W. Śliwa. Urządzenie zostało opatentowane i przetestowane. Po wdrożeniu urządzenia do badań masowych, pomiary postawy ciała prowadzone są w całym kraju. Do tej pory naszymi urządzeniami zostało przebadane kilkaset tysięcy dzieci i młodzieży.

Dzięki współpracy z tak wielkim specjalistą udało się przebadać ponad 100 młodych sportowców, przyszłych Mistrzów, udało się wykryć u niektórych osób wady, nie pozwalające im na wykonywanie uprawianej przez nich dyscypliny. Dlatego projekt uważamy za zrealizowany.